Schuttingen

Wat is een schutting precies?
Een schutting is een erfafscheiding, over het algemeen gemaakt van hout. Een schutting onttrekt dat wat erachter ligt aan het oog. Is deze erfafscheiding doorzichtig is dan spreken we over een hek. Schuttingen worden niet alleen van hout gemaakt, maar ook van materialen zoals rieten matten, (kippen)gaas of betonnen platen. De bekendste schutting aller tijden was de Berlijnse muur die Oost en West Berlijn verdeelde in een deel met perfect georganiseerde armoede en een deel vol chaos en een welvaartsniveau.

Vaak wordt gedacht dat een schutting geluidshinder wegneemt, maar dat gaat alleen op als de schutting volledig dicht is. Houten of rieten schuttingen hebben soms zoveel kieren dat er praktisch geen geluidsreductie wordt bereikt. Zeker als een doorgaande weg verderop gelegen is komt het geluid snel over de schutting tenzij die erg hoog is. De geluidsschaduw van een schutting wordt snel kleiner als de schutting laag is en de geluidsbron ver weg ligt. Een betere oplossing is dan een schutting dicht bij de geluidsbron. Een geluidswerende wal langs een snelweg werkt dan ook sterk geluidsverminderend.

Is een schutting vergunningsplichtig?

Al sinds 1 januari 2003 geldt in Nederland landelijke voorwaarden voor bouw- en omgevingsvergunningsvrij plaatsen van schuttingen.

Hoogte meten schutting

Categorie: Erfafscheiding Datum: October 3, 2011

Hoe dient de hoogte van een erfafscheiding gemeten te worden? De hoogte van een erfafscheiding moet gemeten worden vanaf het aansluitende terrein. Ind...

Lees verder

Schutting of erfafscheiding plaatsen

Categorie: Erfafscheiding Datum: December 12, 2010

Erf en pereelsafscheidingen Een schutting of perceelsafscheiding bouwen is meestal vergunningsvrij. Alleen wanneer u in het voorerf een schutting plaa...

Lees verder