Dak isoleren vergunningsvrij?

Isolatie aan de binnenkant van de dakconstructie aanbrengen (niet een monument)

Is het aanbrengen van isolatie vergunningsvrij? Het aan de binnenkant aanbrengen van isolatiemateriaal is vergunningsvrij. Dat is een verandering aan een bouwwerk volgens artikel 3 lid 8 van de Bor bijlage II. In dat artikel staat:

Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op:

Een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. geen verandering van de draagconstructie,

b. geen verandering van de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering,

c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

d. geen uitbreiding van het bouwvolume.

Als de isolatie aan de binnenkant wordt aangebracht dan wordt voldaan aan bovenstaande criteria, en is er geen omgevingsvergunning nodig.

Isolatiedakplaten of renovatieplaten

Bij het gebruik van isolatiedakplaten / renovatiedakplaten is er sprake van verhoging van het dak. De platen zijn vaak rond de 8 cm dik en worden aangebracht op het bestaande dakbeschot. Hierdoor komen de pannen dus 8 cm hoger te liggen. Als het dak 100 m² groot is, dan is de volume toename 100 x 0,08 = 8 m³.

Nu komen we in een wat vervelend gebied van de regelgeving terecht. Artikel 3 lid 7.d geeft aan; geen uitbreiding van het bouwvolume. Er is 8 m³ bouwvolume bijgekomen. Conclusie: er is een omgevingsvergunning nodig. Veel mensen ervaren dit als een gezochte redenatie. Maar 8 m³ er bij = 8 m³ er bij. Het is even niet anders. Wellicht dat het in de toekomst nog aangepast word. Tot die tijd, vergunning aanvragen.

renovatie plaat isolatie plaat aanbrengen

aanbrengen isolatieplaat buitenkant

Als er iemand is die er anders over denkt. Reageer gerust. Heb je bewijs dat het anders is. Mail het ons.