Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning gebruik je voor bouwen, ruimte, natuur en milieu. Als je iets gaat bouwen of slopen kun je een omgevingsvergunning online aanvragen bij het Omgevingsloket online (OLO). De omgevingsvergunning kun je aanvragen als bedrijf , maar ook als particulier. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Niet voor elke klus heb je een omgevingsvergunning nodig, soms kun je ook vergunningsvrij bouwen.

Veranderingen op komst voor Monumenten

Categorie: Folders Rijksoverheid Datum: December 16, 2011

Monumenten per 1 januari 2012 Veranderingen vergunningsvrij bouwen per 1 januari 2012. Er zijn veranderingen op komst voor monumenten. De wetgeving m....

Lees verder

Schilderen stenen muren

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: November 5, 2011

Is voor het schilderen van een bouwdeel/stenen muren/houten gevels/kozijnen in een andere kleur een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ben...

Lees verder

Dakkapel afstand woningscheidende wand

Categorie: Dakkapel Datum: October 30, 2011

Moet men bij een dakkapel op een tussenwoning ook 50 cm aanhouden tot de rand van het dak? Ja, het dakvlak van uw tussenwoning loopt van het hart van ...

Lees verder

Bedrijven digitaal aanvragen omgevingsvergunning

Categorie: Aanvraag omgevingsvergunning Datum: September 15, 2011

Wat is eHerkenning? DigiD voor bedrijven is alweer een tijdje afgeschaft en men moet nu digitaal aanvragen via eHerkenning. Bedrijven kunnen eHerkenni...

Lees verder

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Categorie: beschermd stads en dorpsgezicht Datum: March 9, 2011

Bescherming Woont u in een door het rijk aangewezen beschermd stads of dorpsgezicht of heeft u daar een bedrijfspand in, dan is deze site niet echt in...

Lees verder

Tijdelijke stacaravan vervolg

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: January 17, 2011

Tijdelijke stacaravan tbv wonen bij bouwproject We komen terug op het eerdere artikel over stacaravans bij bouwprojecten ten behoeve van tijdelijke be...

Lees verder

Keerwand of Kademuur

Categorie: Damwand Datum: January 12, 2011

Artikel 2 lid 13 Een kademuur, keerwand of walmuur kunnen vergunningsvrij gebouwd worden indien het terrein hoogteverschil niet hoger is dan 1 meter. ...

Lees verder

Kapschuur bij agrarisch bedrijf

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: January 8, 2011

Vergunningsvrij bouwen volgens artikel 3 Bouwen volgens artikel 3 lid 1 bijlage II Bor maakt veel mogelijk voor vergunningsvrij bouwen bij de boer. Da...

Lees verder

Verschil tussen aanbouw en bijgebouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 6, 2011

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw? In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht wordt niet ...

Lees verder

Aanbouw bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij

Categorie: Aanbouw Datum: January 5, 2011

Bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzij...

Lees verder
1 2 3