Wabo

Wat is Wabo?
Wabo is de afkorting van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het doel van de Wabo is een eenvoudige en snelle vergunningverlening, maar ook het bewerkstelligen van een betere dienstverlening door de overheid omtrent bouwen ruimte en milieu.
Vóór de Wabo kon het voorkomen dat je voor één bouwproject meerdere vergunningen bij meerdere overheidsinstellingen aan moest vragen. De Wabo bundelt 25 verschillende vergunningen is vervangen door één omgevingsvergunning. Het aanvragen van deze omgevingsvergunning kan online via het Omgevingsloket Online (OLO). De hoofdregel is dat het bevoegd gezag ligt bij het College van Burgemeesters en Wethouders.

Definitie wabo/achtererfgebied hoeklocatie grenzend aan boomwal

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 14, 2010

Definitie achtererfgebied nader bekeken De definitie van het achtererfgebied in de wabo is soms lastig te achterhalen.  zodra je denkt dat je het wee...

Lees verder

Juridische leidraad niet meer te downloaden

Categorie: Omgevingsvergunning Datum: December 13, 2010

Juridische leidraad medio december niet meer te downloaden De juridische leidraad ‘Wabo in de praktijk’ zal vanaf medio december niet meer...

Lees verder

De Wabo, Bor en Mor

Categorie: Algemeen Datum: December 12, 2010

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Beslu...

Lees verder