Tuinhuisjes

Wat is een tuinhuisje precies?

Een tuinhuis is een vrij klein, simpel bouwwerk, bedoeld om in eigen tuin of volkstuintje te plaatsen. Vaak wordt het gebruikt voor opslag, fietsenhok of hobbyruimte. Of gewoon om je schoonmoeder met bezemsteel in op te bergen. Geregeld heeft het de vorm van een traditioneel huis met ramen en een puntdakje maar ook het blokhutje komt veel voor.

Hoe maak je een tuinhuisje?

Er zijn allerlei constructies mogelijk. Behalve bij zandgrond of een stenen ondergrond is een betonnen fundering gewenst. Meestal wordt gekozen voor een prefab huisje van hout of kunststof, een enkele keer wordt er in steen gebouwd. De daken bestaan vaak uit gegalvaniseerde golfplaten, houten planken met shingles of gewoon dakpannen.

Is een tuinhuisje vergunningsplichtig?

Meestal niet. En heb je geen bouwvergunning nodig dan hoef je de bouw van je tuinhuis ook niet aan te melden bij de gemeente. Er bestaat tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Overigens betekent het niet nodig hebben van een bouwvergunning nog niet dat je je niet aan bepaalde regels moet houden. De regels voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden namelijk nog steeds. De regels van de gemeentelijke bouwverordening gelden echter niet en de gemeentelijke welstandseisen en het bestemmingsplan zijn maar ten dele van toepassing

Wat zijn bekende leveranciers van tuinhuisjes?

http://www.tuinhuis-site.nl/category/leverancier-type/blokhutten/-tuinhuisjes

Bepaling oppervlakte bijgebouw

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: June 13, 2011

Hoe moet het totaal aan vergunningsvrije oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden bepaald? In het achtererfgebied bij het oorspronkelijke hoofdg...

Lees verder

Verschil tussen aanbouw en bijgebouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 6, 2011

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw? In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht wordt niet ...

Lees verder