Dakisolatie buitenkant

Vergunningsplichtig!

Ook de Rijksoverheid deelt onze mening dat het aanbrengen van isolatie aan de buitenkant vergunningsplichtig is.

Inmiddels is de volgende informatie extra binnengekomen augustus 2011:

Uw vraag: Volgens de wet Bor art 3 lid 7 is er geen vergunning nodig indien het bouwvolume van de woning niet toeneemt. Bor 2.3 artikel 1.c geeft aan maten buitenwerks. Hoe zit dit met buitenisolatie van het dak waardoor het dak met 10 cm wordt verhoogd. Is dit normaal onderhoud? Hoe wordt toename van bouwvolume hierbij gemeten. Zijn dit de maten buitenwerks (dus van buitenaf of is dit de inhoud van de woning)?

Bijgaand ontvangt u het antwoord op de door u aan de Helpdesk Bouwregelgeving gestelde vraag.

Antwoord: Artikel 3, lid 7 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is inmiddels door tussenvoeging van een onderdeel met vernummering, lid 8 geworden.  Op het moment dat een woning van buiten wordt geïsoleerd, waarbij verder dezelfde materialen worden toegepast, dan wordt het bouwvolume vergroot. Er wordt namelijk langs de buitenkant van de woning gemeten. Door het aanbrengen van isolatie op het dakbeschot of aan de buitenzijde tegen de gevel neemt het volume van de woning toe. Het aan de buitenzijde isoleren is dus vrijwel altijd vergunningsplichtig. Het is echter wel de vraag in hoeverre door de toename van volume sprake is van een aantasting van het ruimtelijk beeld. Bij een vrijstaande woning lijkt er geen enkele impact op de omgeving, bij een twee onder een kap wel door verschil in afmetingen. Volgens de letter van de wet is er in ieder geval een vergunning nodig.

Met vriendelijke groet, Helpdesk Bouwregelgeving