Agrarisch bedrijf

Stallen, mestsilo’s en voedersilo’s

Een stal is een overdekte plaats waar dieren, maar in het bijzonder vee, gehuisvest worden. Een stal is geheel geschikt voor dieren, en alle voorzieningen voor de dieren zijn aanwezig in de stallen. Tijdens het verblijf van de dieren in de stal ontstaat er mest. Deze mest moet volgens milieu voorschriften worden opgevangen in zogenaamde mestkelders of mestsilo’s. Mestkelders en mestsilo’s zijn opvangmogelijkheden om de mest te verzamelen, met het oog op later verspreiden of transporteren voor andere doeleinden. Mestkelders en mestsilo’s zijn vaak gesitueerd in de nabijheid van de stal.

Hoe werkt het?
Een stal is vaak een bouwwerk met een betonvloer en een gemetselde opstand die bestand is tegen de mest. De opbouw van de stal bestaat in de meeste gevallen uit stalen panelen en een dak van staal of golfplaat afdekking.
Mestsilo’s zijn grote ronde opslagtanks bestand tegen de agressieve stoffen die in mest zitten, en afgedekt zodat het niet mogelijk is om in de silo te klimmen. Mestsilo’s zijn dan ook vaak omsloten door een hekwerk om beklimmen van de silo tegen te gaan. Voerdersilo’s meestal opgebouwd uit een kunststof, en voorzien van een toe en afvoer worden gebruikt voor de opslag van voer.

Hoe installeer je het?
Stallen worden gebouwd door erkende stallenbouwers, meestal in combinatie met een bouwaannemer als het gaat om het bouwen van een mestkelder. Mestsilo’s zijn specifieke bouwwerken die door erkende bedrijven worden gebouwd, en regelmatig nadien worden gekeurd. Mestsilo’s zijn prefab constructies die in een fabriek worden samengesteld, en ter plekke geïnstalleerd door een aannemer.

Is het vergunningsplichtig?
Stallen, zijn vaak door de afmeting vergunningplichtig. De tegenwoordige stallen krijgen steeds meer hoogte in verband met de dierenwelzijn. Mestsilo’s zijn vaak vergunningplichtig omdat de afmeting en dus de opslag die nodig is om de mest te kunnen bergen voor een jaar toereikend moet zijn. Mestsilo’s zijn bouwwerken van behoorlijke omvang, deze zijn vaak vergunningplichtig.

Container of stacaravan

Categorie: Achtererfgebied Datum: September 14, 2011

Bij een woning Mag een container of een stacaravan bij een woning worden geplaatst als vergunningsvrij bijgebouw? Ja, dat is toegestaan. Op het moment...

Lees verder

Bepaling oppervlakte bijgebouw

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: June 13, 2011

Hoe moet het totaal aan vergunningsvrije oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden bepaald? In het achtererfgebied bij het oorspronkelijke hoofdg...

Lees verder

Rolluiken en energiezuinigheid

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: May 12, 2011

Verhoging energiezuinigheid Dichte rolluiken en luiken zijn bij woningen vergunningsvrij en bij bedrijfsgebouwen onder voorwaarden vergunningsvrij. Zi...

Lees verder

Agrarische bedrijfswoning

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: February 22, 2011

Een complete bedrijfswoning vergunningsvrij? Mag een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf vergunningsvrij worden gebouwd? In dit stuk gebruiken we...

Lees verder

Kapschuur bij agrarisch bedrijf

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: January 8, 2011

Vergunningsvrij bouwen volgens artikel 3 Bouwen volgens artikel 3 lid 1 bijlage II Bor maakt veel mogelijk voor vergunningsvrij bouwen bij de boer. Da...

Lees verder

Wat is een erf? FAQ

Categorie: Achtererfgebied Datum: January 4, 2011

Wat is een ‘erf’? In jip en janneke taal: het perceel waar uw woning of bedrijfsgebouw op staat. Bij hele grote percelen die feitelijk nie...

Lees verder

Achtererfgebied bepalen boerenbedrijf

Categorie: Achtererfgebied Datum: December 29, 2010

Achtererfgebied bepalen agrarisch bedrijf Het achtererfgebied bepalen van een agrarisch bedrijf is niet heel moeilijk. Zeker niet met de plaatjes er b...

Lees verder

Zonnepanelen en zonnecollectoren meestal vergunningsvrij

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: December 27, 2010

Zonnepaneel of zonnecollector omgevingsvergunning plichtig? Voor een zonnepaneel voor de opwekking van elektriciteit of een zonnecollector voor warmte...

Lees verder

Voedersilo

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: December 12, 2010

Voedersilo’s zijn vergunningsvrij! Veel voedersilo’s zijn vanaf 1 oktober 2010 gelegaliseerd. Boeren kochten vaak een voedersilo en plaats...

Lees verder

Mestsilo of voedersilo kuilplaten vergunningsvrij bouwen

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum:

Goed nieuws voor de boer! Mestsilo, voedersilo of kuilplaten vergunningsvrij bouwen De mestsilo of voedersilo en kuilplaten vallen onder de regeling v...

Lees verder
1 2