Bouwvergunning

Wat is een bouwvergunning?
Een bouwvergunning was nodig om een bouwproject op te zetten of aan te passen. Bij de beoordeling of een bouwvergunning moet worden verstrekt, moet het bouwplan aan vier eisen voldoen namelijk het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de lokale Bouwverordening en de redelijke eisen van welstand. Sinds oktober 2010 bestaat een bouwvergunning op zich niet meer en is het onderdeel geworden van de omgevingsvergunning.

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Categorie: beschermd stads en dorpsgezicht Datum: March 9, 2011

Bescherming Woont u in een door het rijk aangewezen beschermd stads of dorpsgezicht of heeft u daar een bedrijfspand in, dan is deze site niet echt in...

Lees verder

Gebouwd in afwijking vergunningsvrije regels FAQ

Categorie: Algemeen Datum: January 4, 2011

Ik heb een bouwwerk gebouwd waarvan ik dacht dat het vergunningsvrij was. Nu blijkt dat ik toch een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodi...

Lees verder

Termijn beslissen (gewijzigde) omgevingsvergunning FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Ik moet toch een omgevingsvergunning aanvragen. Welke beslistermijn geldt voor een gewijzigde omgevingsvergunning? De aanvraag wordt gezien als een no...

Lees verder

Adviesbureau = gemachtigde FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Ik heb toch een omgevingsvergunning nodig. Indien een adviesbureau voor een opdrachtgever een aanvraag om omgevingsvergunning verzorgt en op het aanvr...

Lees verder

Wijzigen bestaande omgevingsvergunning FAQ

Categorie: Algemeen Datum:

Is er naast het formulier “Aanvraag omgevingsvergunning” dat via het Omgevingsloket online gegenereerd kan worden een apart formulier dat ...

Lees verder

Gebruiksbesluit en brandveiligheid informatie

Categorie: Bouwvergunning Datum:

Vergunningsvrij bouwen en gebruiksbesluit Het kan zijn dat u wel vergunningsvrij kunt bouwen, maar toch een gebruiksvergunning nodig hebt. Dit kan het...

Lees verder

Tijdelijke bouwwerken bouwplaats

Categorie: Bouwactiviteit Datum: December 30, 2010

Stacaravan bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij? Bij bouwwerken/gebouwen die in aanbouw zijn is vaak een directiekeet of containers nodig om spullen in...

Lees verder

Zonnepanelen in een weiland vergunningplichtig!

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 28, 2010

Zonnepanelen op de grond Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is vergunningsvrij. Maar als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden, dan m...

Lees verder

Bijgebouw bij recreatiewoning vergunningsvrij?

Categorie: Bijbehorende bouwwerken Datum:

Is het bouwen van een bijgebouw bij een recreatiewoning vergunningsvrij? Ja en Nee ?! In de Bor bijlage II artikel 2 en 3 moeten we zijn voor het antw...

Lees verder

Subsidie monumenten

Categorie: Bouwvergunning Datum: December 26, 2010

Tijdig onderhoud kan dure en ingrijpende restauraties voorkomen. Daarom stimuleert de overheid eigenaren van rijksmonumenten tot planmatig onderhoud. ...

Lees verder
1 2