Aanbouw

Wat is het?
Een aanbouw valt ook onder de noemer bijbehorend bouwwerken, een aanbouw kan worden gezien als een bouwwerken die leidt tot een uitbreiding van
het bouwvolume van of bij een hoofdgebouw.

Constructie van een aanbouw
Voor een aanbouw zijn allerlei constructies mogelijk. Een aanbouw is vaak een toevoeging / uitbreiding aan de bestaande woning en veelal direct vanuit de woning bereikbaar. Qua comfort moet de aanbouw dan ook aansluiten bij de eisen van de woning als je kijkt naar isolatie, ventilatie en verwarming. Vaak zal een aanbouw in dezelfde materialen als de bestaande woning worden uitgevoerd.

Hoe installeer je het?
Een aanbouw is meestal eenvoudig van uitstraling en is net als de woning voorzien van spouwisolatie, isolatieglas en vloerisolatie.

Is het vergunningsplichtig?
Afhankelijk van de afmeting kan een aanbouw vergunningsvrij zijn. Een en ander heeft te maken met de hoogte van de aanbouw.

Wat zijn bekende leveranciers?
Een aanbouw is bouwkundig gezien moeilijker dan het plaatsen van een tuinschuur. Het is dan ook aan te raden de aanbouw te laten ontwerpen door een bouwkundig bureau, en uit te laten voeren door een bouwaannemer.

Aanbouw aan vergunningsvrije aanbouw

Categorie: Aanbouw Datum: September 27, 2011

Vergroten/verhogen vergunningsvrije aanbouw U heeft in het verleden reeds uw woning vergroot met een vergunningsvrije aanbouw. Maar u wilt de aanbouw ...

Lees verder

Aanbouw dieper dan 2,5 meter

Categorie: Aanbouw Datum: April 22, 2011

Diepe aanbouw strijdig met bestemmingsplan U wilt een aanbouw aan de oorspronkelijke achtergevel of zijgevel van uw woning of bedrijfspand. Stel dat d...

Lees verder

Verschil tussen aanbouw en bijgebouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 6, 2011

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw? In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht wordt niet ...

Lees verder

Aanbouw bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij

Categorie: Aanbouw Datum: January 5, 2011

Bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzij...

Lees verder

Diepte aanbouw FAQ

Categorie: Aanbouw Datum: January 4, 2011

Ik wil een aanbouw, uitbouw of serre aan mijn woning bouwen. Mijn oorspronkelijke gevel verspringt echter. Hoe dien ik nu de toegestane diepte van mij...

Lees verder

Een aanbouw of serre

Categorie: Aanbouw Datum: December 12, 2010

Sinds 1 oktober 2010 zijn aanbouwen omgevingsvergunningvrij. Niet alle, maar bijna alle. Veel is afhankelijk van het bestemmingsplan! De vergunningsvr...

Lees verder

Aanbouw aan kantoor winkel bedrijfspand

Categorie: Aanbouw Datum: December 8, 2010

Is een aanbouw aan een kantoorpand vergunningvrij? De regels voor omgevingsvergunningvrij bouwen gelden voor woningen en voor bedrijven. Daar is geen...

Lees verder