Agrarisch bedrijf

Stallen, mestsilo’s en voedersilo’s

Een stal is een overdekte plaats waar dieren, maar in het bijzonder vee, gehuisvest worden. Een stal is geheel geschikt voor dieren, en alle voorzieningen voor de dieren zijn aanwezig in de stallen. Tijdens het verblijf van de dieren in de stal ontstaat er mest. Deze mest moet volgens milieu voorschriften worden opgevangen in zogenaamde mestkelders of mestsilo’s. Mestkelders en mestsilo’s zijn opvangmogelijkheden om de mest te verzamelen, met het oog op later verspreiden of transporteren voor andere doeleinden. Mestkelders en mestsilo’s zijn vaak gesitueerd in de nabijheid van de stal.

Hoe werkt het?
Een stal is vaak een bouwwerk met een betonvloer en een gemetselde opstand die bestand is tegen de mest. De opbouw van de stal bestaat in de meeste gevallen uit stalen panelen en een dak van staal of golfplaat afdekking.
Mestsilo’s zijn grote ronde opslagtanks bestand tegen de agressieve stoffen die in mest zitten, en afgedekt zodat het niet mogelijk is om in de silo te klimmen. Mestsilo’s zijn dan ook vaak omsloten door een hekwerk om beklimmen van de silo tegen te gaan. Voerdersilo’s meestal opgebouwd uit een kunststof, en voorzien van een toe en afvoer worden gebruikt voor de opslag van voer.

Hoe installeer je het?
Stallen worden gebouwd door erkende stallenbouwers, meestal in combinatie met een bouwaannemer als het gaat om het bouwen van een mestkelder. Mestsilo’s zijn specifieke bouwwerken die door erkende bedrijven worden gebouwd, en regelmatig nadien worden gekeurd. Mestsilo’s zijn prefab constructies die in een fabriek worden samengesteld, en ter plekke geïnstalleerd door een aannemer.

Is het vergunningsplichtig?
Stallen, zijn vaak door de afmeting vergunningplichtig. De tegenwoordige stallen krijgen steeds meer hoogte in verband met de dierenwelzijn. Mestsilo’s zijn vaak vergunningplichtig omdat de afmeting en dus de opslag die nodig is om de mest te kunnen bergen voor een jaar toereikend moet zijn. Mestsilo’s zijn bouwwerken van behoorlijke omvang, deze zijn vaak vergunningplichtig.

Vlaggenmast

Categorie: Agrarisch bedrijf Datum: December 3, 2010

Een vlaggenmast. Heb ik daar een omgevingsvergunning voor nodig? In de Bor bijlage II artikel 2 lid 14 staat het antwoord; Voor een vlaggenmast heeft...

Lees verder