Vlaggenmast

Een vlaggenmast. Heb ik daar een omgevingsvergunning voor nodig?

In de Bor bijlage II artikel 2 lid 14 staat het antwoord; Voor een vlaggenmast heeft u geen omgevingsvergunning nodig! De vlaggenmast mag zelfs strijdig zijn met het bestemmingsplan. U kunt een vlaggenmast vergunningsvrij bouwen.

Voorwaarden:

  1. Hoogte vlaggenmast: maximaal 6 meter. Lager mag dus wel, hoger niet.
  2. Maximaal één mast per erf.

In een enkel geval bent u wel vergunningsplichtig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u meerdere vlaggenmasten wilt plaatsen.

Vlaggenmast vergunningvrij bouwen

Bel even naar Dokkum. Kan er ook nog een vlag in. Ze hebben daar ook de vlaggenmast!

Illegale vlaggenmast

Onlangs kregen wij een vraag gesteld per mail. Het bleek dat iemand een aanschrijving had van een gemeente. Het bedrijf van meneer X had een illegale vlaggenmast volgens de gemeente. Op het terrein stonden twee vlaggenmasten. Voor één vlaggenmast had meneer X een bouwvergunning. Deze was gelijktijdig met de bouw van het kantoorpand aangevraagd en vergund. Voor de andere mast had hij geen bouwvergunning. Wij hebben meneer terug gemaild dat hij geen bouwvergunning (sinds 1 okt 2010 omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) nodig heeft omdat in de Bor bijlage II artikel 2 lid 14 staat dat er één vlaggenmast per perceel vergunningsvrij gebouwd mag worden met een maximale hoogte van 6 meter. Het feit dat er reeds een vlaggenmast met vergunning staat doet daar niets aan af!

Reclamespandoek

Reclame spandoeken bestellen. U kunt gelijk de prijs berekenen. Duidelijke prijsindicatie.