Bepaling oppervlakte bijgebouw

Hoe moet het totaal aan vergunningsvrije oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden bepaald?

In het achtererfgebied bij het oorspronkelijke hoofdgebouw mogen niet meer dan 30 m² aan vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken op een afstand van meer dan 2,5 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw zijn gebouwd. Artikel 2 van bijlage II Bor laat maximaal 30 m² vergunningsvrij toe in strijd met het bestemmingsplan.

Vergunningsvrije bouwerken in overeenstemmings bestemmingsplan

Heb je een garage gebouwd conform artikel 3 bijlage II Bor ( dus in overeenstemming met het bestemmingsplan) dan hoef je de garage niet mee te rekenen voor de bepaling van de 30 m² vergunningsvrij in strijd met het bestemmingsplan.

Voorbeeld

In het achtererfgebied staan 3 bijgebouwen. De oppervlakten zijn 10, 20 en 50 m². Wat mag nu vergunningsvrij? De hoogte is dan ook nog bepalend. Die van 10 m² is 2,50 meter hoog en die van 20 m² is 3 meter hoog. De garage van 50 m² is 5 meter hoog en voldoet aan het bestemmingsplan.

bijgebouwen vergunningsvrij oppervlakte bepalen

oppervlakte vergunningsvrij bijgebouwen

De bijgebouwen van 10 en 20 zijn alle twee strijdig met het bestemmingsplan omdat de oppervlakte die in het bestemmingsplan staat overschreden word. Maar toch mogen ze zonder vergunning staan. Ze voldoen namelijk aan artikel 2 van bijlage II Bor. Niet meer dan 30 m², niet hoger dan 3 meter, niet meer dan 10 strekkende meter op de perceelsgrens.

De garage van 50 m² voldoet aan artikel 3 bijlage II bor. De nok is lager dan 5m. Verder voldoet de garage aan het bestemmingsplan. Ook dit bijgebouw mag dan vergunningsvrij staan.

Trefwoorden: Tuinhuisje, Carport, Schuur, Blokhut, Berging, Carport, Afdak