Verschil tussen aanbouw en bijgebouw FAQ

Wat is het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw? Wat is het verschil met een bijgebouw?

In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht wordt niet meer gesproken over aan- en uitbouwen of bijgebouwen. Dergelijke bouwwerken zijn nu gevat onder de gezamenlijke naam: bijbehorende bijgebouwen. Het verschil tussen aan- en uitbouwen en bijgebouwen zoals dat werd gehanteerd in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken (Bblb) bleek moeilijk hanteerbaar en slecht handhaafbaar. Daarom is nu gekozen voor de term bijbehorende bouwwerken waaronder zowel aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen als overkappingen vallen. De voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden zijn opgenomen in artikel 2 en 3 van bijlage II bij het Bor. De definitie van het begrip bijbehorend bouwwerk is terug te vinden in artikel 1 lid 1 van dezelfde bijlage

verschil aanbouw en bijgebouw

verschil aanbouw en bijgebouw(aangebouwd)

Trefwoorden: Tuinhuisje, Schuur, Blokhut, Berging, Garage