2 mogelijkheden carport/overkapping

Carport of overkapping vergunningsvrij bouwen 2 mogelijkheden!

Een carport of andere overkapping kan vergunningsvrij gebouwd worden. Dit kan op basis van meerdere artikelen. Artikel 2 bijlage II Bor. Of artikel 3 van bijlage II Bor. Wat is het verschil?

Vergunningsvrij bouwen volgens Artikel 2

In artikel 2 staan een aantal voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet worden. Zo mag de carport niet groter zijn dan 30m2. Moet de carport in het achtererfgebied geplaatst worden op minimaal 1 meter afstand van het openbaar toegankelijk gebied tenzij er geen welstandsnota voor het grondgebied is. Er zijn nog wat voorwaarden maar het belangrijkste verschil met artikel 3 zijn toch wel de hoogte en de afstand tot de perceelsgrens. Bouw je volgens artikel 2 dan mag de carport maximaal 3 meter hoog worden en maximaal 10 strekkende meter langs de perceelsgrens per perceelsgrens. Lees hier alles in de folder bijbehorende bouwwerken.

Vergunningsvrij bouwen volgens artikel 3

Bouwen volgens artikel 3 lid 1 bijlage II Bor kan simpeler zijn. Dat hangt met name van het bestemmingsplan af! In artikel 3 lid 1 staat; een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied, mits niet hoger dan 5 meter. Uitgangspunt van artikel 3 is wel dat het bouwplan moet voldoen aan het bestemmingsplan! Dus uitzoeken wat in het bestemmingsplan staat.

Stel nu dat de carport geen wanden heeft. Het is dan volgens de definitie van het bestemmingsplan geen gebouw. Het is niet door wanden (2 of meer) omsloten en daardoor geen gebouw. Vaak staan in de voorschriften van het bestemmingsplan voor bouwwerken geen gebouw zijnde afzonderlijke bouwregels. Meestal is alleen een hoogte genoemd, soms ook een maximum bebouwd oppervlak. In dit voorbeeld gaan we er van uit dat er alleen een maximum hoogte van 6 meter genoemd is voor bouwwerken geen gebouw zijnde, onze carport dus. Hoe kunnen we nu bouwen volgens artikel 3.

Er is geen maximum oppervlakte genoemd. Dus hij mag heel groot worden. Als hij maar in het achtererfgebied staat. De hoogte is mag maximum 5 meter worden. Dit was de eis van artikel 3 lid 1 om vergunningsvrij te mogen bouwen. De carport voldoet daarmee ook aan de voorschriften van het bestemmingsplan (die maximale hoogte van 6m). Er stonden geen eisen genoemd in het bestemmingsplan (in ons voorbeeld) voor perceeslafstanden. De carport mag dus in de perceelsgrens. Er is ook geen beperking van het aantal strekkende meters op de perceelsgrens omdat dit niet genoemd stond in het bestemmingsplan! In theorie kan dan het hele achtererfgebied volgezet worden met een vergunningsvrije carport.

Belangrijk!!

Super belangrijk hierbij is het uitzoeken wat de voorschriften zijn van het bestemmingsplan voor bouwwerken geen gebouw zijnde!! Vraag ze op bij uw gemeente. Stuur de gemeente een mail met het verzoek om de voorschriften digitaal toe te sturen. Of kijk op de site van de gemeente of het bestemmingsplan digitaal beschikbaar is.