Aanbouw aan kantoor winkel bedrijfspand

Is een aanbouw aan een kantoorpand vergunningvrij?

De regels voor omgevingsvergunningvrij bouwen gelden voor woningen en voor bedrijven. Daar is geen onderscheid in gemaakt door de wetgever. Dat betekend dat een aanbouw aan een kantoorpand in het achtererfgebied in aanmerking komt om vergunningsvrij te bouwen.

Sinds 1 oktober 2010 zijn aanbouwen omgevingsvergunningvrij. Niet alle, maar bijna alle. Veel is afhankelijk van het bestemmingsplan! De vergunningsvrije aanbouw is gebaseerd op de Bor bijlage II artikel 2. Daar gaan ook de folders van het ministerie VROM over. Artikel 3 is ook een interessant artikel in de wetgeving vergunningsvrij bouwen. Wij beginnen dan ook eerst met een uitleg van artikel 3.

Er is geen omgevingsvergunning nodig indien een bijbehorend bouwwerk (garage, serre, aanbouw) voldoet aan het bestemmingsplan en de volgende kenmerken zal hebben:

  • in het achtererfgebied zal worden gebouwd
  • en niet hoger dan 5 meter is.

Het is dus handig om even uit te zoeken wat de bouwmogelijkheden zijn in het bestemmingsplan. Voldoet het aan het bestemmingsplan, dan hoeft u alleen maar de bovenste twee regels te controleren. Voldoet het niet aan het bestemmingsplan, dan kun je nog kijken naar artikel 2.

Het ministerie VROM draait het om. Die controleren eerst of een bouwwerk kan voldoen aan artikel 2 om vervolgens te controleren of het voldoet aan artikel 3. Alleen moet je bij artikel 2 een behoorlijke lijst van vragen doorlopen. Dit is vaak niet nodig indien een aanbouw / vergroting van de woning voldoet aan artikel 3. Vandaar onze tip: vraag het bestemmingsplan op bij de gemeente. Vraag om het in een pdf bestand toe te sturen. Past de aanbouw in het achtererfgebied? Lager dan 5 meter. Kloar. Ren naar de gamma, en bouwen. U heeft dan geen bouwvergunning / omgevingsvergunning nodig.

Strijdig met bestemmingsplan maar in overeenstemming met artikel 2

Als je dus voldoet aan de eisen die in de folder “bijbehorend bouwwerk” staan (artikel 2 bijlage II bor) dan kan bij een kantoorpand, bedrijfspand winkelpand e.d. vergunningsvrij gebouwd worden. Twijfelt u of de aanbouw in het achtererfgebied ligt, neem dan contact op met de gemeente. het is zaak dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan! Als achteraf blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft dan geeft dat een hoop gedoe. Indien u een positief antwoord krijgt, vraag dan om een bevestiging daarvan! Ook als uw bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan, maar wel voldoet aan de folder vergunningsvrij bouwen bijbehorend bouwwerk, dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig!

Bouwbesluit

U moet nu zelf zorg dragen dat uw aanbouw aan de regels van het bouwbesluit gaat voldoen. De gemeente toets nu niet meer vooraf of de aanbouw voldoet aan het bouwbesluit. In het bouwbesluit staat hoe umoet ventileren, hoeveel daglicht er in de aanbouw aanwezig moet zijn, wat de isolatiewaarde moet zijn, hoe hoog de deuren moeten worden, wat de plafondhoogte moet zijn, hoe de brandveiligheid geregeld moet zijn, enz

De gemeente mag achteraf wel controleren of de aanbouw voldoet aan het bouwbesluit. Is dit niet het geval dan moet de gemeente aantonen dat de aanbouw niet voldoet aan het bouwbesluit en kan u vervolgens aanschrijven om het gebrek te verhelpen.

Het is daarom handig om u te verdiepen in het bouwbesluit. Een handig boek hierbij is ‘bouwregelgeving in woord en beeld. Het kost wel wat, maar kan ook veel kosten voorkomen. Ons advies is om het boek te kopen. Het staat vol met plaatjes waardoor de bouwregelgeving duidelijk wordt.

Bouwregelgeving in woord en beeld 2007
Bouwregelgeving in woord en beeld 2007
A.J. Uythoven

Strijdig bestemmingsplan

Stel, uw bouwplan is in het achtererf gebied. Maar voldoet niet aan het bestemmingsplan. Dan voldoet het dus niet aan artikel 3. Stel dat het ook niet aan artikel 2 voldoet. Wat nu?

We verduidelijken het even met een voorbeeld:

Het bestemmingsplan laat een aanbouw toe van 50 m2. Maar de vrouw des huizes heeft bedacht dat de aanbouw 60 m2 groot moet worden. De aanbouw is 3,5 meter hoog. De aanbouw is dieper dan 2,5 meter en kan niet voldoen aan artikel 2. Heb ik nu een bouwvergunning nodig? Ja en Nee! U heeft een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor de activiteit bouw! U heeft een omgevingsvergunning nodig voor Ruimtelijke Ordening. Een ontheffing. U vraagt ontheffing aan van de voorschriften van het bestemmingsplan bij de gemeente. Zodra u deze ontheffing heeft mag u vergunningvrij bouwen! U mag nadat u de ontheffing in huis heeft zelf weten hoe de aanbouw gaat worden. Als u maar binnen de voorschriften van de ontheffing blijft. De aanbouw mag dus niet groter worden dan, in ons voorbeeld, 60 m2. Daar had u immers de ontheffing voor aangevraagd.

Wat maakt dat nu uit?

Simpel. Geld! U betaalt geen bouwleges over de vergunningvrije aanbouw. Wel moet u leges betalen voor de ruimtelijke ordening ontheffing. U bespaart snel honderden tot duizenden euro’s afhankelijk van de legesverordening van uw gemeente.

Hoe kom je er achter wat een ontheffing kost?

Ga naar de site van uw gemeente. Vul in het zoekveld het woord ‘legesverordening’ in. Als het goed is heeft u nu de legesverordening gevonden.