Container of stacaravan

Bij een woning

Mag een container of een stacaravan bij een woning worden geplaatst als vergunningsvrij bijgebouw?

Ja, dat is toegestaan. Op het moment dat de container of de stacaravan voldoet aan alle voorwaarden voor het bouwen van een vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk (zie artikel 2, onderdeel 3 van bijlage bij het Besluit omgevingsrecht Bor) dan mag de container of de stacaravan zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden geplaatst. Het Bor stelt namelijk niet de voorwaarde dat een vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk geen container of stacaravan mag zijn. De container of stacaravan mag in strijd met het bestemmingsplan geplaatst worden in het achtererfgebied. Uiteraard mag de container of stacaravan dan niet groter zijn dan 30 m2 en niet hoger dan 3m. Heeft u al een vergunningsvrij kippenhok/tuinhuisje, dan dient u dit eerst van het maximaal 30 m2 vergunningsvrije oppervlak af te trekken.

container kan vergunningsvrij

container

Functioneel verbonden

Wel dient er nadrukkelijk op gelet te worden dat de stacaravan of de container functioneel met een op hetzelfde perceel aanwezig hoofdgebouw is verbonden. Op het moment dat de stacaravan bijvoorbeeld verhuurd wordt is geen sprake meer van functionele verbondenheid met de woning. Ook een container die gebruikt wordt voor de opslag van goederen ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten is niet functioneel verbonden met de woning. Indien geen sprake is van functionele verbondenheid met het hoofdgebouw is een reguliere omgevingsvergunning vereist.

Functioneel ondergeschikt

Het gebruik van de stacaravan buiten de 2,5 meter zone moet ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie. Dat betekent dat de stacaravan buiten de 2,5 meter zone niet gebruikt mag worden als slaapkamer, woonkamer of keuken. De aanbouw kan dan wel gebruikt worden als bijvoorbeeld berging/bijkeuken/hobby-ruimte. Of dit handhaafbaar is?

Container/stacaravan bij een bedrijfspand

Bij bedrijven is de functioneel gebondenheid andersom. De stacaravan mag niet worden gebruikt als slaapkamer maar bijvoorbeeld wel als kantoor. Een kantoorfunctie is immers onderdeel van de bedrijfsvoering. Maar een woonfunctie weer niet. Een container of stacaravan kan dus ook vergunningsvrij in het achtererfgebied geplaats worden bij een bedrijf mits voldaan wordt aan alle eisen van de vergunningsvrije afmetingen. (zie folder rijksoverheid bijbehorend bouwwerk, garage, serre, aanbouw).