Aanbouw bij nieuwbouwwoning vergunningsvrij

Bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzijde bouwen. Mag bij deze in aanbouw zijnde woning al een vergunningsvrije aanbouw gebouwd worden?

Ja, dit is toegestaan. Dit is een van de belangrijke veranderingen met de overgang van het vergunningsvrije bouwen volgens het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken naar het vergunningvrije bouwen volgens het Besluit omgevingsrecht. De ‘oude’ voorwaarde dat het bouwen van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen alleen bij bestaande woningen was toegestaan is komen te vervallen. Daardoor is het nu dus ook toegestaan om vergunningvrij te bouwen bij woningen die nog in aanbouw zijn. De vergunningvrij toegevoegde onderdelen moeten natuurlijk wel aan de voorschriften voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit 2003 voldoen.

aanbouw serre vergroting woning bijbehorend bouwwerk omgevingsvergunning vergunningsvrij bouwen

Aanbouw/serre

Verder is het ook toegestaan om andere hoofdgebouwen dan woningen vergunningsvrij te vergroten. Of u een vergunning nodig heeft kunt u nagaan middels de folders vergunningvrij bouwen. Of kijk in de categoriën bij het juiste onderwerp om te zien of de bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn.

advertentie:

www.haxo.nl webshop voor al uw klusmateriaal.