Een aanbouw of serre

Sinds 1 oktober 2010 zijn aanbouwen omgevingsvergunningvrij. Niet alle, maar bijna alle. Veel is afhankelijk van het bestemmingsplan! De vergunningsvrije aanbouw is gebaseerd op de Bor bijlage II artikel 2. Daar gaan ook de folders van het ministerie VROM over. Artikel 3 is ook een interessant artikel in de wetgeving vergunningsvrij bouwen. Wij beginnen dan ook eerst met een uitleg van artikel 3.

Er is geen omgevingsvergunning nodig indien een bijbehorend bouwwerk (garage, serre, aanbouw) voldoet aan het bestemmingsplan en:

  1. in het achtererfgebied
  2. niet hoger dan 5 meter

Het is dus handiger om even uit te zoeken wat de bouwmogelijkheden zijn in het bestemmingsplan. Voldoet het aan het bestemmingsplan, dan hoef je alleen maar de bovenste twee regels te controleren. Voldoet het niet aan het bestemmingsplan, dan kun je nog kijken naar artikel 2.

Het ministerie VROM draait het om. Die controleren eerst of een bouwwerk kan voldoen aan artikel 2 om vervolgens te controleren of het voldoet aan artikel 3. Alleen moet je bij artikel 2 een behoorlijke lijst van vragen doorlopen. Dit is vaak niet nodig indien een aanbouw / vergroting van de woning voldoet aan artikel 3. Vandaar onze tip: vraag het bestemmingsplan op bij de gemeente. Vraag om het in een pdf bestand toe te sturen. Past de aanbouw in het achtererfgebied en blijft hij lager dan 5 meter dan bent u verder klaar. U heeft dan geen bouwvergunning / omgevingsvergunning nodig.

Bouwbesluit

U moet nu wel zelf zorg dragen dat uw aanbouw aan de regels van het bouwbesluit gaat voldoen. De gemeente toets nu niet meer vooraf of de aanbouw voldoet aan het bouwbesluit. In het bouwbesluit staat hoe u moet ventileren, hoeveel daglicht er in de aanbouw aanwezig moet zijn, wat de isolatiewaarde moet zijn, hoe hoog de deuren moeten worden, wat de plafondhoogte moet zijn, hoe de brandveiligheid geregeld moet zijn etc.

De gemeente mag achteraf wel controleren of de aanbouw voldoet aan het bouwbesluit. Is dit niet het geval dan moet de gemeente aantonen dat de aanbouw niet voldoet aan het bouwbesluit en kan u vervolgens aanschrijven om het gebrek te verhelpen.

Het is daarom handig om u te verdiepen in het bouwbesluit. Een handig boek hierbij is “bouwregelgeving in woord en beeld”. Het kost wel wat, maar kan ook veel kosten voorkomen. Ons advies is om het boek te kopen. Het staat vol met plaatjes waardoor de bouwregelgeving duidelijk wordt.

Bouwregelgeving in woord en beeld 2007
Bouwregelgeving in woord en beeld 2007
A.J. Uythoven

Strijdig bestemmingsplan

Stel, uw bouwplan is in het achtererfgebied. Maar voldoet niet aan het bestemmingsplan. Dan voldoet het dus niet aan artikel 3. Stel dat het ook niet aan artikel 2 voldoet. Wat nu?

We verduidelijken het even met een voorbeeld:

Het bestemmingsplan laat een aanbouw toe van 50 m2. Maar de vrouw des huizes heeft bedacht dat de aanbouw 60 m2 groot moet worden. De aanbouw is 3,5 meter hoog. De aanbouw is dieper dan 2,5 meter en kan niet voldoen aan artikel 2. Heb ik nu een bouwvergunning nodig? Ja en Nee! U heeft een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor de activiteit bouw! U heeft een omgevingsvergunning nodig voor Ruimtelijke Ordening. Een ontheffing. U vraagt ontheffing aan van de voorschriften van het bestemmingsplan bij de gemeente. Zodra u deze ontheffing heeft mag u vergunningsvrij bouwen! U mag nadat u de ontheffing in huis heeft zelf weten hoe de aanbouw gaat worden. Als u maar binnen de voorschriften van de ontheffing blijft. De aanbouw mag dus niet groter worden dan, in ons voorbeeld, 60 m2. Daar had u immers de ontheffing voor aangevraagd.

Wat maakt dat nu uit?

Simpel. Geld! U betaalt geen bouwleges over de vergunningsvrije aanbouw. Wel moet u leges betalen voor de ruimtelijke ordening ontheffing. U bespaart snel honderden tot duizenden euro’s afhankelijk van de legesverordening van uw gemeente.

Hoe kom je er achter wat een ontheffing kost?

Ga naar de site van uw gemeente. Vul in het zoekveld het woord ‘legesverordening’ in. Als het goed is heeft u nu de legesverordening gevonden.

tip:

Gratis Elektriciteit

www.gratiselektriciteit.nl Een handige website waar u op basis van de terugverdientijd zich gratis kunt inschrijven voor zonnepanelen-installatie offertes. Via deze site zijn al offertes afgegeven voor zonnepanelen met een prijs (zelf installeren / inclusief omvormer) van € 1,57 per Wp voor A-klasse zonnepanelen. En dat is goedkoop! Terugverdientijd (zonder subsidie) nu ongeveer 8 jaar. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe goedkoper de panelen. Handig, hoeft u niet meer bij te houden of het rendabel is om zonnepanelen aan te schaffen. Wij hebben ons ingeschreven.

.