Juridische leidraad niet meer te downloaden

Juridische leidraad medio december niet meer te downloaden

De juridische leidraad ‘Wabo in de praktijk’ zal vanaf medio december niet meer op deze website beschikbaar zijn. Dit omdat de tekst niet volledig actueel meer is, en marktpartijen inmiddels eigen handboeken over de Wabo hebben gepubliceerd. Wie de digitale versie van de leidraad nog wil downloaden, moet dat vóór medio december doen!

bron: ministerie van VROM