Kozijn en gevelwijzigingen vergunningsvrij bouwen

Kozijn of gevelwijzigingen, in welke gevel vergunningsvrij?

Voorkant of achterkant

Het veranderen van gevels aan de voorkant van een hoofdgebouw bijvoorbeeld woning, kantoor, winkel, is omgevingsvergunningsplichtig. Ook gevelwijzigingen die gekeerd zijn naar de openbare weg of openbaar groen zijn omgevingsvergunningsplichtig. Dit is de bekende ‘hoeklocatie’. Ook gevelwijzigingen in rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten of rijksbeschermd dorpsgezicht zijn omgevingsvergunning plicht en kunnen dus niet vergunningsvrij bouwen. Tot zover het slechte nieuws: Alle overige gevels vallen wel onder vergunningsvrij bouwen.

Gevelwijziging aan een garage of schuur of ander bijbehorend bouwwerk

Wilt u een gevel wijzigen aan een bijbehorend bouwwerk zoals een garage, schuur, serre of bijbehorende bedrijfsloods dan kan dat omgevingsvergunningsvrij. Dat valt onder vergunningsvrij bouwen!

kozijn en gevelwijzigingen vergunningsvrij bouwen omgevingsvergunning

In het middelste huis zijn de kozijnen vergunningsvrij veranderd

Kunstof kozijnen plaatsen in voor- en achter-gevel

Het plaatsen van kunststof kozijnen in de voorgevel kan vergunningsvrij bouwen zijn. Indien dit namelijk valt onder ‘normaal onderhoud’ dan is dit vergunningsvrij bouwen. Dit is het geval wanneer de indeling van het kozijn gelijk blijft en de profilering van de oude houten kozijnen overgenomen worden. Je kunt dan nauwelijks zien dat er verschil is tussen de oude houten kozijnen en de nieuwe kunststofkozijnen. Nogmaals; de indeling van het gehele kozijn met ramen en bovenraampjes moet dan gelijk blijven.

In de achtergevel is het plaatsen van kunststof kozijnen vergunningsvrij. De profilering mag anders, de raamindeling mag anders: Dat maakt allemaal niets uit. het valt dan ook onder vergunningsvrij bouwen.

Download

Download hier de folder ‘aanbrengen of veranderen van kozijn of gevelwijziging / veranderen gevels”.

Inbraakwerendheid woningen

Uw gevel dient volgens het bouwbesluit een inbraakwerendheidsklasse 2 te hebben. Uw nieuwe kozijn dient hier aan te voldoen. Vraag uw kozijnen leverancier naar een certificaat. U kunt dan aantonen dat het kozijn of gevelpaneel inbraakwerend is. Ook het hang en sluitwerk dient dan voldoende inbraakwerend te zijn. Hang en sluitwerk met politiekeurmerk certificaat voldoet aan de gestelde eis. Om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk inbraakwerend is moet het hang en sluitwerk natuurlijk wel weer vakkundig geplaatst worden. Het maakt dus niet uit dat het vergunningsvrij is, u dient volgens het bouwbesluit te bouwen. Het kan handig zijn om bij verkoop van uw woning dergelijke certificaten te hebben. Als de toekomstig koper er naar vraagt dan kunt u ze overhandigen.