Dakpannen op nieuwbouwwoning

Rode dakpannen

We kregen de vraag hoe het nu zit met dakpannen op nieuwbouwwoningen. Mogen die ook direct vervangen worden door pannen die de vrouw des huizes mooier vindt dan de pannen die de gemeente heeft voorgeschreven. In de vergunning staat een rode dakpan, maar ze wil graag een zwarte. Mag er in afwijking van de vergunning een andere dakpan worden geplaatst?

Bestaande woning

Op bestaande woningen mogen dakpannen zo vervangen worden. Dit kan door een ander type of door een andere kleur dakpan/dakbedekking. De dakbedekking mag zonder vergunning veranderd worden. Dit valt allemaal onder het veranderen van een bouwwerk artikel 3 lid 7 bijlage II van de Bor. Let op! De gemeente mag achteraf optreden als het te lelijk is. Je kunt vooraf natuurlijk vragen of iets wel of niet een exces zou kunnen zijn.

Nieuwbouw woning

Bij een nieuwbouwwoning is dit niet het geval. Je hebt voor het geheel een vergunning nodig. Dus ook voor de dakpannen. De kleur kan voorgeschreven staan in de welstandsnota of beeldkwaliteitsplan. Hiermee wordt een stedenbouwkundige gewenste situatie bereikt. De dakpannen zijn onderdeel van de verleende bouw/omgevingsvergunning. Er dient gebouwd te worden volgens vergunning. Dus zouden de voorgeschreven pannen er op moeten.

Maar wat nu als de voorgeschreven rode dakpannen er na een dag worden afgehaald? Deze vraag werd ook gesteld tijdens de cursus die werd verzorgt door het ministerie van VROM. Een cursist wilde in de dakpannen verhuur! Huren voor een dag, die rode dakpannen. De cursusleider van het ministerie gaf aan dat na het gereedkomen van een nieuwe woning, de woning als bestaand beschouwd dient te worden gezien en er vergunningsvrij aanpassingen aan gedaan mogen worden. Er is hartelijk om gelachen.

Blijft de vraag wat er zou gebeuren als je direct een andere kleur dakpan op de woning legt in afwijking van de vergunning. Juridisch gezien ben je dan in overtreding en kan de gemeente de vergunning handhaven. De gemeente moet ook kijken of het legaliseerbaar is. Dat is nu nog een lastige. Wij denken dat het nu nog niet legaliseerbaar is, maar als u eerst dakpannen “huurt” (kleur volgens vergunning) en daarna na gereedmelding van de woning de gewenste dakpan er op legt, u sterk staat!

Al met al niet een gelukkige situatie. Geen gemeente die er op zit te wachten om dergelijke situaties aan te schrijven. Daarnaast kan het stedenbouwkundig ook een storend beeld opleveren. Het wachten is op jurisprudentie. Bent u die tegengekomen? Mail het ons. Dan zetten we het op de site.