Gewoon onderhoud aan woning of bedrijfspand

Onderhouden van een pand vergunningsvrij

Normaal onderhoud valt onder vergunningsvrij bouwen. Voor het schilderen van een gebouw is dus geen bouwvergunning nodig. Ook het vervangen van verrot hout voor nieuw hout is vergunningsvrij. Verander je de kleur van de woning dan is dit vergunningsvrij. De gemeente kan echter achteraf optreden als de kleur van de woning al te bond is. Staat uw woning bijvoorbeeld in een rijtje waar alle woningen een groene kleur hebben, en uw vrouw wil graag een knal roze huis, dan kan het zijn dat de gemeente u aanschrijft om uw huis in een andere kleur te schilderen.  De gemeente moet dan wel aantonen dat er sprake is van exces. De kleur moet dan in ernstige mate strijdig zijn met redelijke eisen van welstand. In gewoon nederlands; het staat niet mooi.

Het is wel eens voorgekomen dat iemand zijn woning oranje verfde omdat er een voetbalploegje op het WK speelde. Die kon de kleur er weer afhalen.

Monumenten

Bij monumenten is gewoon onderhoud ook vergunningsvrij. Een aantal jaren geleden was het schilderen van een monument nog vergunningsplichtig. Maar dat heeft de wetgever dus teruggedraaid. Bij een monument moet wel sprake zijn van het hanteren van dezelfde kleur. Anders valt het niet onder normaal onderhoud.