Speeltoestel bij bedrijf

Bij bedrijven alleen mogelijk als….

Een sport of speeltoestel bij een bedrijf kan vergunningsvrij geplaatst worden indien het speeltoestel in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De basis hiervoor is te vinden in artikel 3 lid 4 van bijlage II Bor.  Hierbij kun je denken aan een speeltoestel bij de Mc Donalds of een ander restaurant. Als de plek en de toelaatbare hoogte in overeenstemming is met het bestemmingsplan dan kan het speeltoestel geplaatst worden mits:

  1. speeltoestel niet hoger is dan 4 meter
  2. uitsluitend functioneerd op zwaartekracht of menskracht. (mag geen motor hebben)

Kijk dus goed of de plek in overeenstemming is met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staan vaak eisen omtrent bouwwerken, die GEEN gebouw zijn. Meestal valt een speeltoestel hier onder. Het speeltoestel moet aan de eisen in het bestemmingsplan voldoen. Kijk op de website van de gemeente voor het bestemmingsplan of vraag het op per mail. Het verschil met een particulier speeltoestel is de hoogte en de strijdigheid met het bestemmingsplan. Bij een particulier mag de hoogte maximaal 2,5 meter zijn, maar wel strijdig zijn met het bestemmingsplan.