Zonnepanelen en zonnecollectoren meestal vergunningsvrij

Zonnepaneel of zonnecollector omgevingsvergunning plichtig?

Voor een zonnepaneel voor de opwekking van elektriciteit of een zonnecollector voor warmteopwekking hoeft in veel gevallen geen vergunning te worden aangevraagd. Het kan vergunningsvrij geplaatst worden. Nederland zou Nederland niet zijn als er toch niet een paar regeltjes waren. Ook hier worden de mensen in rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden in beschermd rijksbeschermd stads of dorpsgezicht, als eerste teleurgesteld; Hier mag het namelijk niet! Het voordeel is dat u dan niet de verdere spelregels hoeft door te lezen…

Voor alle overige mensen die geen eigenaar zijn van monumenten betekend dat ze even moeten doorlezen. De zonnepanelen of zonnecollectoren zijn vergunningsvrij te bouwen indien ze aan de volgende spelregels voldoen:

  1. Zonnepaneel of zonnecollector geplaatst op een dak
  2. De zonnepanelen en zonnecollector installatie(denk aan bijvoorbeeld een opslagvat) moeten één geheel vormen, anders moet de installatie binnen in een pand geplaatst worden. De panelen mogen uiteraard op het dak.
  3. Geplaatst op een schuin dak mogen de zonnepanelen of zonnecollector niet uit steken. De panelen moeten op of in het dakvlak geplaatst worden.
  4. Is de zonnecollector of het zonnepaneel geplaatst op een plat dak dan moet de afstand tot de dakrand net zo groot zijn als de hoogte van het zonnepaneel of de zonnecollector. Is de hoogte bijvoorbeeld 50 centimeter dan moet de afstand tot aan de dakrand minimaal 50 cm zijn.
  5. Niet op een monument of beschermd stads of dorpsgezicht.

Dowload hier de folder Zonnepanelen Vergunningsvrij.

Weet u niet of u in een beschermd stads of dorpsgezicht woont, neem dan contact op met uw gemeente en vraag het na! U kunt dat ook per mail doen. Vaak krijgt u dan per mail een reactie terug, en die reactie kunt u weer bewaren. Kan handig zijn als de gemeente zich toch vergist heeft. Wie wat bewaart heeft wat.