Bijgebouw bij recreatiewoning vergunningsvrij?

Is het bouwen van een bijgebouw bij een recreatiewoning vergunningsvrij?

Ja en Nee ?!

In de Bor bijlage II artikel 2 en 3 moeten we zijn voor het antwoord.

We mogen bij recreatiewoningen niet 30 m2 vergunningsvrij (max 3m hoog) in strijd met bestemmingsplan plaatsen. Dit staat in artikel 2. Volgens artikel 2 lid 3 sub f punt 3 kan niet in strijd met het bestemmingsplan een bijgebouw vergunningsvrij geplaatst worden bij een recreatiewoning. De wetgever noemt een recreatiewoning een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.  Het is dus niet mogelijk op grond van dit artikel!!

In overeenstemming met het bestemmingsplan

Maar er zijn meer wegen naar Rome! Artikel 3 lid 1 geeft aan dat een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied en in overeenstemming met het bestemmingsplan wel vergunningsvrij gebouwd mag worden. En daar kan de garage of schuur bij een recreatiewoning wel onder vallen. Kijk voor de bouwregels in het bestemmingsplan. Ontwerp een schuurtje die lager is dan 5 meter en voldoet aan het bestemmingsplan (goothoogte, bouwhoogte en oppervlakte controleren). Deze kan vervolgens wel geplaatst worden in het achtererfgebied.

Download hier de folder bijgebouw plaatsen/ bijbehorend bouwwerk.

Voorbeeld regels bestemmingsplan

Staat in het bestemmingsplan aangegeven dat een bijgebouw maar 3 meter hoog mag zijn, dan kan het vergunningsvrije schuurtje bij een recreatiewoning niet hoger worden dan 3 meter. Staat er in het bestemmingsplan dat de nok van een bijgebouw bij een recreatiewoning maximaal 6 meter mag zijn, dan kan vergunningsvrij een schuurtje geplaatst worden met een nok van maximaal 5 meter. Je moet immers voldoen aan artikel 3 lid 1. Houdt hierbij ook rekening met de goothoogte. Indien in het bestemmingsplan een maximale goothoogte staat dan mag de goot niet hoger zijn! Wel lager.

Achtererfgebied bepalen bij een recreatiewoning

Hoe bepaal je het achtererf? Klik hier voor meer info.