Welstandscommissie second opinion

Second opinion Welstandscommissie

Niet eens met het advies van de welstandscommissie. Een second opinion is mogelijk. De Welstands Federatie heeft daarvoor een regeling.

De gemeente dient voor elke omgevingsvergunning activiteit bouw (de oude bouwvergunning) een advies te vragen aan de welstandscommissie. Deze welstandscommissie beoordeelt op grond van de criteria opgenomen in de gemeentelijke welstandsnota en brengt vervolgens een advies uit. De welstandsnota is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt hoe er beoordeeld moet worden. Het advies van de welstandscommissie is niet bindend, maar in de regel zal het college bij zijn besluit over de omgevingsvergunning aanvraag het oordeel van de welstandscommissie overnemen.

Wanneer belanghebbenden bezwaar hebben tegen het advies van de welstandscommissie kan een second opinion worden aangevraagd. In de regel zijn de opdrachtgever van het bouwplan en zijn ontwerper de belanghebbenden, maar ook omwonenden – of anderen die een aantoonbaar belang hebben bij het bouwplan – kunnen als belanghebbende worden aangemerkt. In de brochure ‘Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering’ is de te volgen procedure voor het aanvragen van een second opinion uiteengezet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Federatie Welstand.

In mei 2009 heeft de Raad van State een belangrijke koerswijziging aangebracht in de jurisprudentie. Een nieuwsbericht hierover vindt u hier, de hele uitspraak hier.