Termijn beslissen (gewijzigde) omgevingsvergunning FAQ

Ik moet toch een omgevingsvergunning aanvragen. Welke beslistermijn geldt voor een gewijzigde omgevingsvergunning?

De aanvraag wordt gezien als een normale aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarvoor gelden de normale termijnen die voor de afhandeling van een omgevingsvergunning gelden: 8 weken voor de reguliere procedure en 6 maanden voor de uitgebreide procedure. Ook de mogelijkheden tot aanhouding en verdaging zijn van toepassing op de aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning.

Zoek goed uit of u voor de wijzigingen wel een omgevingsvergunning nodig heeft! Kijk onder de categoriën (rechter kolom op deze site) voor de betreffende vergunningsvrije voorwaarden.