Recreatiewoning vergunningsvrij

U heeft een bouwkavel gekocht van een projectontwikkelaar waarop een recreatiewoning gebouwd mag worden. De gemeente heeft een bestemmingsplan voor het gebied vastgesteld en in het bestemmingsplan aangegeven dat er recreatiewoningen geplaatst kunnen worden. Uiteraard zijn er bouwvoorschriften zoals nokhoogte, perceelsafstand en goothoogte. Heb je nu een omgevingsvergunning nodig om een recreatiewoning op de bouwkavel te zetten?

Artikel 3 lid 2 van Bijlage II Bor geeft het antwoord.

Een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 5 meter.

b. De oppervlakte niet groter dan 70 m2.

Begrip recreatief nachtverblijf

Een stacaravan, tent, kampeerauto zijn onderkomens voor recreatief nachtverblijf. Maar ook een recreatiewoning, blokhut of trekkershut! De wetgever heeft er voor gekozen geen onderscheid te maken tussen de verschillende bouwwerken maar alles onder het begrip”recreatief nachtverblijf” te gooien.

U kunt dus in overeenstemming met het bestemmingsplan een recreatiewoning bouwen niet hoger dan 5 meter en niet meer dan 70 m2.

Recreatiewoning lager dan 5 meter

recreatiewoning

Voorbeeld 1

Als het bestemmingsplan een recreatiewoning toetstaat van 60 m2 en de bouwhoogte niet hoger dan 4 meter, dan kunt u vergunningsvrij maximaal 60 m2 niet hoger dan 4 meter vergunningsvrij een recreatiewoning bouwen.

Als u dan toch een recreatiewoning wilt bouwen van 70 m2 met een hoogte van 5 meter dan kunt u omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit Ruimtelijke ordening. Met andere woorden; u vraagt ontheffing aan van de voorschriften van het bestemmingsplan. Zodra u de ontheffing heeft gekregen kunt u vergunningsvrij de recreatiewoning bouwen (niet hoger dan 5 meter en maximaal 70m2). U voldoet dan weer aan de planologische voorschriften. Voor de activiteit bouw heeft u dan geen omgevingsvergunning nodig.

Voorbeeld 2

Als het bestemmingsplan een recreatiewoning toestaat van 80 m2 en de bouwhoogte maximaal 6 meter, dan kunt u maximaal 70 m2 niet hoger dan 5 meter vergunningsvrij een recreatiewoning bouwen. Wilt u een grotere recreatiewoning, dan moet u omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.