Tijdelijke stacaravan vervolg

Tijdelijke stacaravan tbv wonen bij bouwproject

We komen terug op het eerdere artikel over stacaravans bij bouwprojecten ten behoeve van tijdelijke bewoning. De helpdesk bouwregelgeving heeft geantwoord dat het omgevingsvergunningsplichtig is. De ruimte die sommigen dachten te zien is daarmee (voorlopig) van de baan.

Helpdesk:

Bijgaand ontvangt u het antwoord op de door u aan de Helpdesk Bouwregelgeving gestelde vraag.

Antwoord:
Een stacaravan valt naar ons inzien niet onder artikel 2, onderdeel 20 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft hier bouwwerken die ten dienste zijn van de betreffende bouwactiviteiten op het terrein. Een stacaravan valt hier niet onder, maar moet gezien worden als een tijdelijke woning.

De zeer korte periode die in vraag 380 wordt genoemd betreft 30 dagen.
Op grond van jurisprudentie (die een tent betrof) werd door de rechter (RvS) geoordeeld dat de tent geen bouwwerk was omdat deze tent minder dan 30 dagen op dezelfde plaats stond. Uit deze uitspraak valt dus af te leiden dat er geen sprake is van een bouwwerk indien iets minder dan 30 dagen staat. In dat geval is er dus geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig, omdat er geen sprake is van een bouwwerk.

Met vriendelijke groet,
Helpdesk Bouwregelgeving

Tip!

 

Energie vergelijken

De energieprijzen gaan per 1 juli stijgen! Zet je energiekosten de komende 3 jaar vast en voorkom verhoging van je maandlasten. Wij zijn overgestapt naar GREENCHOICE. Groen, snel en service. Een aanrader!