Schoorsteen

Overige veranderingen aan een bouwwerk

In artikel 3 lid 8 van de bijlage II Bor staat een restcategorie. Indien een bouwwerk niet genoemd staat in artikel 2 of artikel 3 lid 1 tot en met 7 dan kan het nog vallen in de restcategorie van lid 8. Een verandering van een bouwwerk. Hier valt ook een schoorsteen onder.

Op woning /recreatiewoning

Onder dit artikel valt bijvoorbeeld een ventilatie uitmonding in het dak of een rookgasafvoer pijp in het dak. Maar ook een kleine of normale schoorsteen vallen hieronder. Een schoorsteen (van steen) of een pijp op het dak voor de houtkachel die niet al te hoog is, is vergunningsvrij.

schoorsteen op woning vergunningsvrij

kleine schoorsteen vergunningsvrij

Bedrijven

Hoe zit het dan bij bedrijven? Dat is een goeie. Het gaat in artikel 3 lid 7 om veranderingen aan een bouwwerk. Een kleine pijp voor rookgasafvoer is vergunningsvrij. De uitmondig van de cv installatie van een bedrijf is vergunningsvrij. Maar een grotere schoorsteen of pijp is niet vergunningsvrij. Dit is duidelijk te lezen in de toelichting van het artikel op blz 158 van de Bor.  Daar wordt namelijk gesproken over een kleine schoorsteen. Over de uitleg van het begrip klein zal  in de toekomst vast nog wel jurisprudentie komen zodra een gemeente en een bouwer het niet met elkaar eens zijn. Wilt u er voor zorgen dat het niet tot een rechtzaak komt, neem dan contact op met de gemeente en maak van te voren afspraken over wat een kleine of een grote schoorsteen is.