Wijzigen bestaande omgevingsvergunning FAQ

Is er naast het formulier “Aanvraag omgevingsvergunning” dat via het Omgevingsloket online gegenereerd kan worden een apart formulier dat specifiek bedoeld is voor een “Wijziging aanvraag omgevingsvergunning” of dient daarvoor hetzelfde formulier gebruikt te worden?

Er is geen apart formulier ‘wijziging omgevingsvergunning’. U kunt het formulier van het Omgevingsloket online gebruiken voor het doorgeven van een wijziging. Op het formulier kunt u aangeven dat reeds eerder een aanvraag is ingediend.

Het is dan handig voor de gemeente dat u duidelijk aangeeft wat de wijziging is. Laat een nieuwe tekening maken (of maak hem zelf) van de te wijzigen onderdelen. Stuur de oude vergunning in kopie mee en geef aan dat dit als “bestaande toestand” beschouwd moet worden. Geef aan dat u hier een wijziging op wenst.

Geld/poen/financieel

Let op! U moet opnieuw leges betalen voor de omgevingsvergunning. Vul alleen de kosten in van de wijziging. Als u alleen een raam wijzigt in een voorgevel van een nieuwbouwwoning (die in aanbouw is) dan vult u dus alleen de kosten in voor het plaatsen van een kozijn. U moet er dan vanuit gaan dat de woning er al “staat”, en dat een aannemer dan langskomt om een kozijn te plaatsen in een “bestaand” huis. In de praktijk komt er natuurlijk geen aannemer langs om het kozijn te plaatsen, maar zal de aannemer direct de wijziging meenemen tijdens de bouw. Vul nooit de totale kosten van het hele huis opnieuw in. De leges worden berekend over de aanneemsom. Vul dus alleen de aanneemsom van het te wijzigen gedeelte. Soms is dit lastig te bepalen en dan vult u het bij benadering in. Zo voorkomt u dat u twee keer betaald voor het gehele huis! Overleg desnoods van te voren met de gemeente over hoe u e.e.a. invult.