Definitie wabo/achtererfgebied hoeklocatie grenzend aan boomwal

Definitie achtererfgebied nader bekeken

De definitie van het achtererfgebied in de wabo is soms lastig te achterhalen.  zodra je denkt dat je het weet blijkt het toch net weer anders te zijn. Dit komt ook door het feit dat  er veel ruimte is voor interpretatie.  Hieronder uitleg van een situatie op een hoeklocatie grenzend aan een boomwal.

Veel hoeklocaties in woonwijken grenzen aan een openbare weg of openbaar groen. De zijgevel kijkt uit op een openbare weg.  Maar dat wil nog niet zeggen dat de zijkant van het erf niet behoord tot het achtererfgebied. Het hangt er van af of naast het zijerf ook nog een stukje niet openbaar betreedbaar groen is. Als er bijvoorbeeld eerst een klein stukje boomwal (of niet betreedbaar plantsoen) staat en vervolgens is daarnaast de openbare weg gesitueerd dan is ook het zijerf van dit perceel achtererfgebied.

hoeklocatie boomwal vergunningsvrij bouwen omgevingsvergunning

Paar meter brede boomwal.

De wetgever heeft in de toelichting aangegeven dat kleine stukken openbaar groen welke niet betreedbaar zijn, niet aangemerkt kunnen worden als ‘openbaar toegankelijk gebied’. Dus als naast uw huis een kleine strook niet betreedbaar groen ligt, dan grenst u aan de zijkant niet aan ‘openbaar toegankelijk gebied’ en valt uw zijerf dus onder de definitie van achtererfgebied!

En in het achtererfgebied kan veel meer vergunningsvrij gebouwd worden dan in het voorerfgebied. Maak voordat u gaat bouwen foto’s van het plantsoen naast u (bewijs is altijd fijn). Overleg eventueel met de gemeente en bevestig de gemaakte afspraken of laat ze door de gemeente bevestigen. Het moet vooraf duidelijk zijn voor gemeente en particulier/bedrijf of het openbaar groen wel of niet te betreden is. Pas dan kunt u goed uw achtererfgebied bepalen.

Zie ook blog definitie achterefgebied

Hoeklocaties kunnen ook grenzen aan de weg. Hierdoor wordt dan het zijerf gerekend als voorerfgebied en kan er alleen gebouwd worden met omgevingsvergunning. Hieronder een voorbeeld.

niet vergunningsvrij bouwen op hoeklocaties grenzend aan de weg

niet vergunningsvrij bouwen op hoeklocaties grenzend aan de weg