De Wabo, Bor en Mor

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor het vergunningsvrij bouwen. Dit is verder uitgewerkt in de Bor (dit staat voor Besluit omgevingsrecht) en de Mor (Ministeriele regeling omgevingsrecht). Omdat deze site niet bedoelt is om in slaap te vallen, gaan we niet al te diep op de juridische achtergrond in. We wilden het de juridisch geïnteresseerden echter niet onthouden.

De Bor Besluit omgevingsvergunningvrij bouwen is hier te downloaden BOR geldigheidsdatum 26-01-2012

Ministrerieele Regeling Omgevingsrecht (Mor) april 2010

In de Mor staan de indieningsvereisten. Wat moet er allemaal aangeleverd worden bij een omgevingsvergunning. Een hele waslijst!