Vergunningsvrije dakkapel niet op een…

Uitzonderingen voor het plaatsen van een dakkapel vergunningsvrij

Er zijn drie gebouwtypen die uitgezonderd zijn om een dakkapel vergunningsvrij te mogen bouwen. Op een tijdelijk bouwwerk mag niet vergunningsvrij een dakkapel geplaatst worden. Op een woonwagen mag een dakkapel niet vergunningsvrij geplaatst worden. En als laatste is een recreatiewoning uitgezonderd. Voor deze drie gebouwen moet dus een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Hoe moet je een dakkapel aanvragen? klik hier.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan een bouwkundigtekenbureau of lokale aannemer / bouwbedrijf / architect u ook adviseren. Die zijn vaak op de hoogte van de lokale regelgeving zoals bestemmingsplan voorwaarden en welstandsnota. Dien altijd eerst een schetsplan in zonder dat u officieel een aanvraag omgevingsvergunning indient. Als de welstandscommissie het toch graag anders ziet, dan heeft u vrij weinig aan de aanvraag. Dat kost dan alleen maar tijd en geld.