Dakvoet, wat is dat?

Wat wordt verstaan onder het begrip dakvoet in het geval van een overstekend dak?

De dakvoet is het laagste punt van een schuin dak. Bij een overstek is de dakvoet het laagste punt van het overstek en ligt de dakvoet dus voorbij de gevel. De relatie met de dakvoet is gekozen vanuit welstandsoptiek.
In het geval dat het dak doorloopt over een aangebouwde garage (zie figuur) moet de dik gedrukte lijn als dakvoet worden aangehouden. Ook indien het dak om een andere reden verspringt moet bij de bepaling van de dakvoet worden uitgegaan van het laagste punt van het schuine dak. Bij bepaalde uitwerkingsvormen, zoals een doorgeschoten kap of een kap met een flink overstek, heeft dat tot gevolg dat een reële oplossing voor een dakkapel altijd vergunningsplichtig zal zijn.

dakvoet