Kapschuur bij agrarisch bedrijf

Vergunningsvrij bouwen volgens artikel 3

Bouwen volgens artikel 3 lid 1 bijlage II Bor maakt veel mogelijk voor vergunningsvrij bouwen bij de boer. Dat komt met name door de ruimte die het bestemmingsplan geeft!

In artikel 3 lid 1 staat; een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied, mits niet hoger dan 5 meter. Uitgangspunt van artikel 3 is wel dat het bouwplan moet voldoen aan het bestemmingsplan! Dus uitzoeken wat in het bestemmingsplan staat. Bij de meeste boeren bedrijven zijn de bouwmogelijkheden echter groot en ruim.

kapschuur veldschuur agrarisch bedrijf omgevingsvergunning vrij bouwen

kapschuur bij agrarisch bedrijf

De kapschuur mag niet hoger dan 5 meter worden! Moet de nok wel hoger dan 5 meter worden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is dus handig om te kijken naar een kapschuur met een nok van 5 meter hoog.

Let ook op de goothoogte die in het bestemmingsplan staat voorgeschreven. Als de goothoogte maar 3 meter mag bedragen, en je wilt een kapschuur bouwen, dan is vaak aan één kant de goothoogte hoger dan aan de andere kant. Stel dat de goothoogte aan de hoge kant 4 meter moet bedragen, dan is die goothoogte strijdig met het bestemmingsplan. Heeft de boer nu een “bouwvergunning” nodig? Nee! Wel moet hij omgevingsvergunning aanvragen voor ontheffing van de goothoogte. Zodra de ontheffing in huis is, mag er vergunningsvrij een kapschuur gebouwd worden met aan één kant een hogere goot. De ontheffing kost uiteraard leges/geld. Maar er hoeft niet betaald te worden voor bouwleges, omdat het vergunningsvrij is. Uiteraard moet de kapschuur wel in het achtererfgebied geplaatst worden. Anders is de kapschuur niet vergunningsvrij.

Stel dat in het bestemmingsplan een goothoogte genoemd staat van 4 meter. Dan voldoet de goothoogte (van ons voorbeeld) van 4 meter aan het bestemmingsplan. Als de nok lager dan 5 meter is, dan kan er vergunningsvrij in het achtererfgebied gebouwd worden! Succes.

Klik hier voor het downloaden van de rijksoverheid folder.