Interne verbouw monumentaal pand vergunningsplichtig?

Interne verbouwing monument vergunningsplichtig?

Een pand kan beschermd zijn. Er zijn dan extra spelregels verbonden aan het verbouwen van het pand. Er zijn een aantal monumenten soorten. Rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijk monument en archeologisch monument. Wellicht vergeet ik er eentje. Reageer dan gerust, dan plaats ik die er alsnog bij.

Hoe kom je er achter of een pand een monument is?

Simpel. Kijk in het register. Tegenwoordig is dat makkelijk, omdat het via internet gaat. Het register is hier te vinden. In het register staat omschreven wat er monumentaal is. Kom je aan deze monumentale zaken, dan heb je een monumentenvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit monument) nodig. Maar is een interne verbouwing ook vergunningsplichtig?

Interne verbouw monument

Vaak zijn monumenten aan de buitenkant beschermd. Veelal is er aan de binnenkant weinig meer origineel. Als er in de jaren 60 of 70 van de vorige eeuw al een verbouwing is geweest, dan is er vaak weinig meer over van het originele interieur.  Het interieur is dan ook niet omschreven in het register en valt dan niet onder het monument. Het intern veranderen kan dan zonder vergunning volgens de Wabo.

Indien de binnenkant wel onder de monumentenstatus valt, dan is er een omgevingsvergunning nodig!

Goede navraag

Vraag bij de gemeente eerst na wat wel en niet onder het monument valt. Voorkom verrassingen achteraf. Overleg uw verbouwplannen met de gemeenteambtenaar die gaat over monumenten. Indien de uitkomst is dat het vergunningsvrij kan, laat hem dit dan vastleggen in een brief. Iets zwart op wit kan immers bewaard worden!