Dakramen plaatsen omgevingsvergunning vrij

Dakramen plaatsen Omgevingsvergunning vrij!

Monumenten

In heel veel gevallen is het plaatsen van een dakraam omgevingsvergunning vrij, maar er zijn ook uitzonderingen. Eerst moeten wij de mensen teleurstellen die in een rijksmonument, gemeentelijk monument of in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht  wonen…… Die hoeven de folder “plaatsen Dakramenniet door te lezen. Dakramen kunnen in monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten niet vergunningsvrij geplaatst worden. In dat geval is het handig om contact op te nemen met de gemeente en te vragen naar de persoon die monumentenzorg behandelt. Overleg met hem of haar wat de handigste manier is. Mail hem/haar foto’s van het monument en geef op de foto de plek van het toekomstige dakraam aan. Geef hierbij eventueel ook het type dakraam en een details over de plaatsing door. Dergelijke details heeft de leverancier vaak! Kijk altijd even op de website van de leverancier voor details of vraag deze per mail op.

Woning, winkelpand, bedrijfspand, kantoorpand

Het moet wel heel gek lopen als uw dakraam of lichtstraat in een woning, winkel of kantoorpand niet met vergunningsvrij bouwen kan! Oftewel zonder vergunning. Controleer dus eerst of u in een beschermd dorpsgezicht zit of een monument heeft. Als dat niet het geval is dan zijn er vervolgens nog een paar spelregels:

  1. Komt de te plaatsen dakraam of lichtstraat op meer dan 50 centimeter afstand van de rand van het dakvlak? Ja: ga verder naar de volgende vraag. Nee: Indien dit niet het geval is moet u een omgevingsvergunning aanvragen!
  2. Steekt het dakraam of lichtstraat meer dan 60 boven het dak uit? Nee: ga verder naar de volgende vraag. Ja: Indien dit wel het geval is moet u een omgevingsvergunning aanvragen!
  3. Wordt het dakraam of lichtstraat op een plat dak geplaatst? Ja: geen omgevingsvergunning nodig! Nee: Indien dit niet het geval is, ga door naar de volgende vraag.
  4. Komt de dakraam of lichtstraat in een achterdak? Ja, dan vergunningsvrij. Nee, ga door naar volgende vraag.
  5. Komt de dakraam of lichtstraat in een zijdakvlak? Bij ja, kijkt het zijdakvlak dan uit op de openbare weg of gebied? Bij ja omgevinsgvergunning aanvragen. Bij nee, vergunningsvrij bouwen.
  6. Komt de dakraam of lichtstraat in een voordakvlak? Bij ja, steekt de constructie buiten het dakvlak uit? Indien dit niet het geval is dan is een dakraam aan de voorkant vergunningsvrij te bouwen. Steekt de consctructie wel uit dan heeft u omgevingsvergunning nodig.
dakramen vergunningsvrij bouwen omgevingsvergunning

dakraam vergunningsvrij

Download

Download hier de folder Dakramen en lichstraten