Kelder

Is voor het bouwen van een kelder een omgevingsvergunning vereist? Is dit anders indien de kelder niet onder een bestaand bouwwerk wordt gebouwd of wanneer deze direct onder een vergunningsvrije aanbouw of bijgebouw wordt gebouwd?

Het bouwen van een kelder is omgevingsvergunningsplichtig. Daarbij maakt het niet uit of deze kelder al dan niet onder een bouwwerk wordt gebouwd. Een kelder wordt niet genoemd in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op het moment dat een bouwwerk niet in bijlage II bij het Bor wordt genoemd, is dat bouwwerk altijd vergunningsplichtig.

Indien u een kelder wilt bouwen onder een vergunningsvrije aanbouw of onder een vergunningsvrij bijgebouw, dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Door het realiseren van de kelder wordt de aanbouw of het bijgebouw niet meer op, maar deels in de grond gerealiseerd, waardoor niet meer aan de voorwaarden voor de bouw van een vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk wordt voldaan: er is geen sprake meer van een op de grond staand bouwwerk. U heeft dan voor het geheel omgevingsvergunning nodig!

Op de grond

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn de voorwaarden voor omgevingsvergunningsvrij bouwen opgenomen. Een van de voorwaarden voor het vergunningsvrij mogen realiseren van een bijbehorend bouwwerk is dat het op de grond dient te staan (artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 1, bijlage II). Wordt ‘op de grond staand’ letterlijk bedoeld?

Ja. Indien een bijbehorend bouwwerk niet op de grond staat, maar bijvoorbeeld:
– Verdiept in de grond wordt gebouwd
– Geheel onder de grond wordt gebouwd
– Op een kelder staat
– Op een dakterras staat
Dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden van omgevingsvergunningsvrij bouwen; het staat niet op de grond, maar in de grond of op een ander bouwwerk. In dat geval is het bijbehorend bouwwerk dus omgevingsvergunningsplichtig voor het onderdeel bouwen.