Kennisplein niet meer via omgevingsvergunning.vrom.nl

Kennisplein via infomil

We kregen het volgende bericht van de overheid:

Op donderdag 16 december a.s. wordt het Kennisplein Omgevingsvergunning overgezet naar een dossier op de website van Infomil: www.infomil.nl/omgevingsvergunning. Een al bestaand dossier dat wordt uitgebreid met relevante en actuele informatie van het Kennisplein.

Automatisch doorgeleid naar Infomil

Bezoekt u vanaf 16 december het Kennisplein, dan wordt u automatisch doorgeleid naar de nieuwe website.

Let op: dit geldt voor iedereen die de homepage bezoekt: http://omgevingsvergunning.vrom.nl Bezoekers van een subpagina van de site (bv. een nieuwsbericht of document dat op een website van een derde partij staat) worden straks niet automatisch doorgeleid naar de overeenkomstige nieuwe pagina. Dit is technisch namelijk niet mogelijk. Bezoekers van zo’n subpagina komen straks wel op de nieuwe website uit, maar moeten zelf in de navigatie hun  ‘bestemming’ vinden. Dit is niet moeilijk, want de nieuwe navigatie is beknopt.

Helpdesk Omgevingsvergunning

De Helpdesk Omgevingsvergunning blijft ook na de overgang gewoon bereikbaar. De Helpdesk werd altijd al door Infomil uitgevoerd en dit blijft zo. Straks kunt u via de nieuwe website eenvoudig contact opnemen met de Helpdesk.

Link naar burgerbrochures aanpassen

Een apart punt van aandacht vormen de burgerbrochures Wabo. De meeste gemeenten hebben deze op hun eigen server gezet, maar sommige gemeenten linken naar de brochures op het Kennisplein. Deze linken werken straks niet meer en moeten worden aangepast! Linkt u op uw site naar de burgerbrochures op het Kennisplein, kies dan voor de volgende alternatieven: 1) plaats de brochures op uw eigen server en link hiernaartoe of 2) link naar deze zelfde brochures op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten-en-publicaties. Deze URL verandert in de toekomst niet.

Heeft u op uw eigen website nog andere linken staan naar het Kennisplein, pas deze dan ook vanaf 16 december aan.
Eind december versturen wij nog een laatste Nieuwsflits Omgevingsvergunning naar alle abonnees. Hierin laten wij weten hoe u in 2011 via een nieuwsbrief van Infomil op de hoogte kunt blijven van het Wabo-nieuws. Want wij houden u graag betrokken!

Vriendelijke groet,

Programmadirectie Omgevingsvergunning

Ministerie van Infrastructuur en Milieu