Aanbouw aan vergunningsvrije aanbouw

Vergroten/verhogen vergunningsvrije aanbouw

U heeft in het verleden reeds uw woning vergroot met een vergunningsvrije aanbouw. Maar u wilt de aanbouw nu vergroten waardoor u niet meer aan de vergunningsvrije voorwaarden voldoet. Hoe moet dan nu uw aanvraag beoordeeld worden?

In een situatie waar eerder een vergunningsvrij bouwwerk geplaatst is en nu daaraan gekoppeld een vergunningsplichtig bouwwerk wordt toegevoegd dan maakt het vergunningsvrije bouwwerk deel uit van de bestaande situatie (Dit moet duidelijk blijken uit de aanvraag). U tekent de vergunningsvrije aanbouw in de bestaande situatie van gevels en plattegronden.

De gemeente mag het vergunningsvrije deel meenemen in de beoordeling indien er sprake is van relevantie voor de beoordeling van de aangevraagde bouwplannen. Zo moet de diepte van de reeds gerealiseerde vergunningsvrije aanbouw meegenomen worden bij de beoordeling of de totale uitbouwdiepte of omvang van de woning nog past binnen het bestemmingsplan. Ook bouwtechnisch kan het zijn dat u moet aantonen dat de vergunningsvrije aanbouw bijvoorbeeld sterk genoeg is. Indien bijvoorbeeld sprake is van een opbouw op een vergunningsvrij bouwwerk dan dient alsnog aangetoond te worden dat de constructie van het vergunningsvrije bouwwerk voldoende sterk is.