Bedrijven digitaal aanvragen omgevingsvergunning

Wat is eHerkenning?

DigiD voor bedrijven is alweer een tijdje afgeschaft en men moet nu digitaal
aanvragen via eHerkenning. Bedrijven kunnen eHerkenning aanvragen via http://www.eherkenning.nl/

eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer zij elektronisch zaken regelen met de overheid. Dat doet eHerkenning op een efficiënte, betrouwbare en eenvoudige manier.

Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen. eHerkenning heeft vele voordelen en toepassingsmogelijkheden.

Met een eHerkenningsmiddel kunnen bedrijven via het internet bij steeds meer overheidsorganisaties terecht voor het aanvragen van bijvoorbeeld een bouw- of omgevingsvergunning, een subsidie of het indienen van een bezwaarschrift. De overheidsorganisatie weet dan via het KvK-nummer welk bedrijf zaken doet en dat de handelende persoon door dat bedrijf is gemachtigd om deze zaken via internet met de overheid te regelen.

Met uw eHerkenningsmiddel kunt u terecht bij alle aangesloten overheidsorganisaties. Zo kunt u eenvoudig en betrouwbaar gegevens uitwisselen.

bron: rijksoverheid http://www.eherkenning.nl/