Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Wat valt allemaal onder de nieuwe omgevingsvergunning?

In de folder van het ministerie van VROM staat welke oude vergunningen allemaal zijn opgegaan in de nieuw Wabo omgevingsvergunning.

Is het oude wijn in nieuwe zakken? Oordel zelf: Reikwijdte Wabo omgvingsvergunning folder.

Uitspraak van de dag:

Heel fijn dat er nu maar één vergunning nodig is waar voorheen 25 verschillende vergunningen aangevraagd moesten worden. Ook goed dat voor de 1350 verschillende typen aanvraagformulieren die er in Nederland waren, 1 aanvraagformulier voor in de plaats is gekomen. Alleen jammer dat dat het nieuwe formulier uit 1350 bladzijden bestaat!