Afvalcontainer ondergronds / bovengronds

Bovengronds

Artikel 2 lid 18 bijlage II van de Bor geeft aan dat een afvalcontainer voor huishoudelijk afval vergunningsvrij geplaatst kan worden. De afvalcontainer mag niet hoger dan 2 meter worden en als afvalcontainer bovengronds geplaatst wordt, mag de oppervlakte niet groter worden dan 4 m².

afvalcontainer ondergronds

Ondergronds

Er staan in het artikel specifieke eisen omtrent bovengrondse containers. Er staat niets over de afmeting van ondergrondse containers. Hieruit is te halen dat een ondergrondse container groter mag zijn dan 4 m². Indien de gemeente (of een bedrijf) in de stoep een inzamelcontainer voor huishoudelijk afval plaatst, dan zijn daar geen bezwaarmogelijkheden meer voor. De gemeente heeft het recht om zonder vergunning een container te plaatsen. Als dat dan net voor uw deur is, dan heeft u geluk of pech. Dat is dan net hoe je er tegen aan kijkt. Je hoeft dan in ieder geval niet ver te lopen met je afvalzak.