Mestsilo of voedersilo kuilplaten vergunningsvrij bouwen

Goed nieuws voor de boer!

Mestsilo, voedersilo of kuilplaten vergunningsvrij bouwen

De mestsilo of voedersilo en kuilplaten vallen onder de regeling vergunningsvrij bouwen. Dat staat in artikel 3 lid 6 van bijlage II bor. In dit artikel is niet een maximale hoogte genoemd waarbinnen de mestsilo, voedersilo moet blijven. Dat komt omdat de mestsilo en voedersilo aan het bestemmingsplan moet voldoen. In het bestemmingsplan staat wel een maximale hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde. In artikel 3 lid 6 staat wel dat de mestsilo en voedersilo in het achtererfgebied moet vallen van het agrarisch bedrijf. De boer moet dus uitzoeken waar het achtererf gebied is. Het principe van achtererfgebied bepalen is bij een woning of (agrarisch)bedrijf het zelfde. Één meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw begint het achtererfgebied. Ook de voorschriften van het bestemmingsplan moeten bekeken worden. Wordt hier allemaal aan voldaan dan is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw.

voedersilo vergunningsvrij bouwen omgevingsvergunning wabo

voedersilo vergunningsvrij bouwen

Melktanks, sleufsilo’s, brandstoftanks, mestplaat, kuilplaat

In artikel 3 lid 6 b staat dat een ander bouwwerk vergunningsvrij is met een maximale hoogte van 2 meter. Hier vallen de kuilplaat/kuilplaten, mestplaat/mestplaten, sleufsilo’s, watertanks, melktanks, brandstoftanks onder. Indien deze lager zijn dan 2 meter dan vallen ze onder vergunningsvrij bouwen.

mestsilo omgevingsvergunning vergunningsvrij bouwen

mestsilo omgevingsvergunning vergunningsvrij bouwen

Tip, zet je bouwmogelijkheden niet op slot

Dit scheelt de agrariër een hoop leges. De mestsilo, voedersilo of kuilplaat kan direct gebouwd worden. Kijk wel goed naar de bouwmogelijkheden in de toekomst! Zet uw bedrijf niet op slot door vergunningsvrij voedersilo’s, mestsilo en kuiplaten te bouwen op plaatsen waar het logisch is om, stedenbouwkundig gezien, bedrijfsgebouwen neer te zetten. Als een toekomstige uitbreiding van gebouwen door de gemeente graag op de plek van de vergunningsvrije voedersilo’s / kuilplaat of mestsilo ziet, dan heeft u een probleem. In het ergste geval moeten de voedersilo’s/kuilplaten of mestsilo verplaatst worden. Alles kan, maar voorkomen is beter. Overleg desnoods met de gemeente over de plek van de mestsilo of voedersilo’s.