Subsidie aanvragen monumenten op zaterdag 15 januari 2011

Subsidie aanvragen monumenten

Wilt u subsidie aanvragen voor instandhouding van een rijksmonument? Dat kan vanaf zaterdag 15 januari 2011. Om u de gelegenheid te geven uw aanvraag op deze eerste dag in te dienen, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed speciaal hiervoor open van 9 tot 14 uur!
Het adres: Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort.

Persoonlijk afgeven of per post

De Rijksdienst gaat op zaterdag 15 januari open om subsidieaanvragen die u persoonlijk wilt bezorgen, in ontvangst te nemen.

Het gebouw in Amersfoort heeft geen brievenbus, maar een postbus. Dat betekent dat u op 15 januari na sluiting van het gebouw om 14 uur geen aanvraag meer kunt afgeven. In dat geval kunt u uw aanvraag wel op de post doen of op maandag 17 januari bezorgen.

Op 15 januari halen we ook de postbus leeg. Dit houdt in dat ze post die op vrijdag 14 januari verstuurd is, op 15 januari kunnen ontvangen.

Onregelmatigheden in de postbezorging komen echter voor uw eigen risico. Wanneer u uw aanvraag per post verstuurd hebt op 14 januari en de Rijksdienst deze pas op maandag 17 januari ontvangt, dan wordt 17 januari als ontvangstdatum aan.

Niet te vroeg indienen

Aanvragen die de Rijksdienst op vrijdag 14 januari of eerder ontvangt zijn te vroeg en moeten we om deze reden afwijzen.

Aanvraag deels per fax of digitaal

Het is in sommige gevallen mogelijk om een deel van uw aanvraag digitaal of per fax in te dienen. De ondertekening van de aanvraag moet u altijd per post of per fax versturen of persoonlijk komen brengen. Een digitale handtekening is niet mogelijk.

Wat u op zaterdag naar de Rijksdienst faxt, ontvangen we ook op zaterdag. Vanzelfsprekend kunt u alleen uitgaan van een correcte verzending per fax als u een verzendbevestiging uit uw faxapparaat hebt ontvangen.

Ze adviseren u om deze verzendbevestiging te bewaren zodat u, indien nodig, aan kunt tonen dat u stukken tijdig verzonden hebt.

Een aantal stukken zult u altijd per post of persoonlijk moeten indienen. Foto’s en tekeningen kunt u niet per fax versturen. De kwaliteit van deze stukken is per fax onvoldoende om de informatie af te kunnen lezen die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Probeert u het toch dan loopt u het risico dat u bericht krijgt dat de per fax ontvangen foto’s niet “leesbaar” zijn en of u ze alsnog kunt toesturen. Dit heeft gevolgen voor de datum van indiening van uw aanvraag, die schuift dan op totdat de stukken zijn ontvangen.

Termijn

U kunt uw aanvraag indienen van 15 januari tot 31 augustus 2011.

Alleen volledige aanvragen

Bij de beoordeling van de aanvragen toetsen ze deze op volledigheid en beoordeelbaarheid. Mocht blijken dat de ingediende stukken niet duidelijk zijn of dat er nog stukken ontbreken, dan zullen ze die per brief opvragen. Daardoor schuift de ontvangstdatum van uw aanvraag, relevant voor de verdeling van het subsidiebudget, op naar de dag dat uw aanvraag is aangevuld.

Bron: cultureel erfgoed