Weet niet

Wat weet je niet?

Ik weet niet hoe ik het aanvraagformulier van het ministerie VROM moet invullen…..

De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2010 een feit. De Wabo beginnen we wat aan te wennen. Alleen sommige zaken wennen nooit. In het aanvraagformulier omgevingsvergunning zit een vraag die je kunt beantwoorden met “weet niet”. Nu zijn er heel veel vragen te bedenken waarvan je het antwoord niet zou weten…….en dan is het makkelijk om in te vullen dat je iets niet weet. Toch kunnen wij niet wennen aan de volgende vraag.

aanvraagformulier ongevingsvergunning vrom

Ben ik nu man of vrouw,……………euh kweetnie

Zeg het maar

Wellicht dat iemand op het ministerie humor heeft. Maar wij zijn bang dat er werkelijk een reden achter zit……. Wie het weet mag het zeggen.