Aanbouw dieper dan 2,5 meter

Diepe aanbouw strijdig met bestemmingsplan

U wilt een aanbouw aan de oorspronkelijke achtergevel of zijgevel van uw woning of bedrijfspand. Stel dat de diepte van de aanbouw meer dan 2,5 meter moet worden, maar het bestemmingsplan laat de bouw hiervan niet toe. Hoe zit dat nu? Artikel 2 lid 3 van bijlage II Bor wordt hier nader bekeken.

Achtererfgebied

De aanbouw moet in het achtererfgebied. Dat betekend voor een aanbouw aan een zijgevel (niet naar openbaar gebied gekeerd) dat er minstens 1 meter afstand moet zitten tot de voorkant van het huis of bedrijfspand. Aan de achterkant van de woning of bedrijfspand zal de 1 meter afstandseis zelden een probleem zijn.

De eerste 2,5 meter

Er zijn meerdere voorwaarden om de hoogte te bepalen van de eerste 2,5 meter van de aanbouw, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel (of zijgevel):

 1. Maximaal 4 meter hoog.
 2. Maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer.
 3. Niet hoger dan het hoofdgebouw

De oppervlakte van de aanbouw binnen de 2,5 meter wordt bepaald door de bestaande omtrek van de woning. Er is eigenlijk geen oppervlakte maat genoemd. De oppervlakte wordt simpelweg bepaald door de bestaande lengte van de achtergevel en zijgevels. Indien de aanbouw bij de zijgevel de hoek omgaat naar de achtergevel dan mag ook de hoek “opgevuld” worden met aanbouw.

aanbouw vergunningsvrij in achtererfgebied

Aanbouw vergunningsvrij

Hoogte, oppervlakte en functie op meer dan 2,5 meter van de gevel

Als de aanbouw dieper moet worden dan 2,5 meter dan mag de hoogte NA de eerste 2,5 meter niet hoger worden dan 3 meter. Je zou dan een verspringing mogen aanbrengen in de hoogte. Maar je kunt er ook voor kiezen om de hoogte gelijk te maken door alles maximaal 3 meter hoog te maken.

Als deze aanbouw binnen een afstand van 1 meter van de perceelsgrens komt, dan mag binnen deze zone een maximale oppervlakte van 10 m² worden gebouwd. Grenst de aanbouw dus in een hoek aan 2 perceelsgrenzen dan mag aan elke perceelsgrens 10 m² worden bebouwd. De totale oppervlakte mag niet groter zijn dan 30 m². Is er elders op het perceel al een vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk gebouwd (carport/schuurtje) dan moeten diens oppervlakte van de 30 m² worden afgetrokken. Wat dan overblijft aan m² kan nog worden aangebouwd.

Functioneel ondergeschikt

Het gebruik van de aanbouw buiten de 2,5 meter zone moet ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie. Dat betekend dat de aanbouw buiten de 2,5 meter zone niet gebruikt mag worden als slaapkamer, woonkamer of keuken. Als er geen muur zit tussen de aanbouw binnen de 2,5 meter zone en de aanbouw buiten de 2,5 meter zone, dan staat in artikel 7 van bijlage II bor dat de gehele aanbouw geen primaire woonfuncties (slaapkamer, woonkamer of keuken) mag hebben. De aanbouw kan dan wel gebruikt worden als bijvoorbeeld berging/bijkeuken.

Nog meer eisen aanbouw buiten 2,5 meter zone

Er zijn nog een aantal spelregels waar de uitbouw aan moet voldoen.

 • Er mag geen dakterras op.
 • Je moet minstens 1 meter van het openbare toegankelijk gebied af blijven, tenzij er geen welstandsbeleid is vastgesteld voor het gebied waar de woning/bedrijfspand staat.
 • Het erf mag niet meer dan 50% bebouwd zijn.
 • Niet aan of bij een woonwagen.
 • Niet aan of bij een tijdelijk bouwwerk
 • Niet aan of bij een recreatiewoning
 • Als er al vergunningsvrij een bijgebouw in de tuin staat van 30 m², dan kan er buiten de 2,5 meter zone niet meer een aanbouw geplaatst worden.
 • Een gordijn telt niet als muur tussen de zone binnen de 2,5 meter en buiten de 2,5 meter.

tip:

Gratis Elektriciteit

Terugverdientijd zonnepanelen voor bedrijven 3 jaar! Vraag naar de mogelijkheden door in te schrijven.

www.gratiselektriciteit.nl Een handige website waar u op basis van de terugverdientijd zich gratis kunt inschrijven voor zonnepanelen offertes. Via deze site zijn al offertes afgegeven voor zonnepanelen met een prijs (zelf installeren) van € 1,57 per Wp voor A-klasse zonnepanelen. En dat is goedkoop! Terugverdientijd (zonder subsidie) nu ongeveer 8 jaar voor particulieren. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe goedkoper de panelen. Wij hebben ons ingeschreven.