Heien t.b.v. vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij heien

Is heien voor een vergunningsvrij bouwwerk ook vergunningsvrij? Ja. Het is onderdeel van de constructie. Het gehele bouwwerk is vergunningsvrij en kan zonder toestemming van de gemeente gebouwd worden. Bespreek de fundering goed door met uw aannemer.

Aandacht voor trillingen bij heien. Voorkom schade buren.

U hebt een bouwplan waarbij geheid moet worden ten behoeve van uw fundering. Indien er bestaande bebouwing in de nabijheid van de werkzaamheden staan dan is het handig om met de eigenaren van die aanliggende bebouwing in overleg te treden. Vaak komt het namelijk voor dat uw (toekomstig) buurman/vrouw onaangenaam verrast wordt indien er s’ochtendsvroeg een hei-installatie voor de deur staat.

Wij adviseren u om van tevoren een opname te maken van de staat van de bestaande bebouwing in de directe omgeving van de heiwerkzaamheden. Hiermee kunnen dan discussies voorkomen worden of de scheur in de muur er nu wel of niet in zat.

Bouwverordening

Indien eigenaren van belendingen onaanvaardbare overlast ondervinden (waardoor bijvoorbeeld schade kan ontstaan of te verwachten is) van de heiwerkzaamheden dan kunnen zij bij de Gemeente een handhavingverzoek indienen om de werkzaamheden stil te leggen. De Gemeente zal dan moeten kijken of de werkzaamheden wel of niet kunnen doorgaan. In de bouwverordening staat namelijk:

Artikel 7.3.2 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

  1. Burgemeester en wethouders kunnen het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
  2. Burgemeester en wethouders kunnen voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
  • uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
  • de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
  • het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

Omdat niemand gebaat is bij het stilleggen van werkzaamheden is het dus zaak dat u van tevoren goed overleg hebt gepleegd met uw aannemer en constructeur. Met name de constructeur kan u adviseren of heien wel of niet mogelijk is. Een alternatief voor het heien is gebruik maken van boorpalen. Wij geven u dit in overweging om dit alternatief met uw constructeur te bespreken gelet op de aanwezige bestaande bebouwing. Met boorpalen voorkomt u trillingen en wellicht een hoop ellende.