Diepte aanbouw FAQ

Ik wil een aanbouw, uitbouw of serre aan mijn woning bouwen. Mijn oorspronkelijke gevel verspringt echter. Hoe dien ik nu de toegestane diepte van mijn uitbouw te bepalen?

Er zijn twee antwoorden mogelijk op deze vraag. Als uw aanbouw strijdig is met het bestemmingsplan dan kunt u alleen bouwen conform artikel 2 van bijlage II Bor. Hieronder de uitleg van dit artikel.

Volgens artikel 2

En aanbouw, uitbouw of serre wordt in het kader van vergunningsvrij bouwen een ‘bijbehorend bouwwerk’ genoemd. Voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk moet u op ieder punt op de gevel voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de diepte. Daarbij dient u de afstand te meten haaks op het oorspronkelijk hoofdgebouw.
De nieuwe uitbouw zal dan ook dezelfde vorm krijgen als de oorspronkelijke gevel indien op ieder punt maximaal wordt uitgebouwd. Zie ook onderstaande figuur.

aanbouw vergunningsvrij bouwen omgevingsvergunning

aanbouw vergunningsvrij volgens art 2 bijlage 2 bor

Schema aanbouw

Versiedatum: 01-10-2010

Volgens artikel 3

Voor het tweede antwoord maken we gebruik van artikel 3 lid 1 van bijlage II Bor. Volgens dit artikel mag vergunningsvrij gebouwd worden in overeenstemming met het bestemmingsplan tot een hoogte van 5 meter. Kijk op de site van uw gemeente of de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn. Staat het bestemmingsplan (van uw perceel) niet op de website, stuur dan een mail naar de gemeente en vraag om een pdf bestand van de voorschriften, plankaart en legenda.

Uw aanbouw moet in het achtererfgebied geplaatst worden. Klik hier om voor meer informatie over het achtererfgebied. Valt de aanbouw (lager dan 5 meter) in het achtererfgebied dan kijken we naar de bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Sommige bestemmingsplannen zijn heel gedetailleerd andere weer globaal. Bij gedetailleerde bestemmingsplannen moet u vaak meten hoe diep een aanbouw volgens de plankaart mag worden. Is een bestemmingsplan globaal dan staat er vaak in de voorschriften eisen omtrent bebouwingspercentage van het erf of achtererfgebied. Is daarin geen afstand genoemd, maar een maximum oppervlakte, dan zou in theorie de aanbouw tot aan de achtergrens van uw tuin mogen. Hierin zijn veel variaties mogelijk! Overleg bij twijfel altijd even met uw gemeente.

Tip!

 

Energie vergelijken

De energieprijzen gaan per 1 juli stijgen! Zet je energiekosten de komende 3 jaar vast en voorkom verhoging van je maandlasten. Wij zijn overgestapt naar GREENCHOICE. Groen, snel en service. Een aanrader!